Die Weg

 

Bly in Christus - dan kry jy krag vir die gebed (2)

(vervolg van vorige boodskap)

Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen nie....As julle in My bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry” – Johannes 15:5 - 7.

Nogmaals, ons kan ten volle gebruik maak van die Naam van Christus as ons in Hom bly. As ons iets in iemand anders se naam vra, beteken dit dat daardie persoon my daartoe magtig en ek namens hom kan optree. Maar dan moet ons ook 'n vaste geloof hê en seker weet dat die naam wel die nodige gewig sal dra. Jy moet dus jou geloof aan die naam heg.

Om in die Naam van Christus na die Vader te gaan, beteken dus dat ons dieselfde geloof in die Naam van Christus moet hê. Maar hoe dikwels ontbreek hierdie geloof nie by ons nie en gebruik ons net Christus se Naam wanneer ons begin om te bid. En dit kom omdat ons nie volkome in Jesus se Naam leef nie. Ons wil dan hierdie Naam misbruik. Dit kan nie. Die belofte: “wat julle in My Naam vra” mag nie geskei word van die gebod: “En wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die Naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur Hom” (Kol 3:17). Ek mag eers die naam van Christus gebruik as ek myself ten volle tot sy beskikking gestel het, sodat Hy vir my ten volle na SY WIL kan gebruik.

Dit is hierdie volle gemeenskap met Christus wat ons die reg en die mag gee om sy Naam met vrymoedigheid te gebruik. As ek in Christus bly, word ek met Hom één met die Vader. Sy geregtigheid en sy Gees is in my. Die Vader sien die Seun in my en staan my versoek toe. Dit is wanneer die Vader sien dat ons daadwerklik in Christus lewe dat ons gebed sal seëvier. Om in Christus te bly, vernuwe nie alleen ons eie wil om op die korrekte manier te bid nie, maar is ons borg vir die volkome krag van die gebed. Dit is nie ons verdienste nie, maar dié van Christus.

Wanneer ons in Christus bly, werk dit in ons die geloof wat nodig is om op 'n antwoord te wag: “laat dit vir julle wees volgens julle geloof” (Mat 9:29). Dit is een van die wette van die Koninkryk: “Alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry” (Mark 11:24). Die geloof rus op, en is gewortel in, die Woord. Maar dit is iets wat oneindig veel groter is as die gevolgtrekking: God het beloof en daarom sal ek ontvang. Nee, geloof as geestelike handeling, is afhanklik van ons gehele innerlike wese waarin die Woord leef en werk. Sonder waak en bid (Mark 13:33), sonder nederigheid en geestelike gerigtheid (Joh 5:44), sonder onverdeelde gehoorsaamheid (1 Joh 3:22) kan daar geen sprake van 'n lewende geloof wees nie. Maar as ons as gelowiges in Christus bly, as ons één is met Christus, en as ons sien dat Hy alleen die één is wat ons versoek aanvaarbaar maak, kan ons 'n antwoord verwag.  Meer nog, deur geloof leer ons om in Christus te bly. En as vrug van daardie geloof groei die gelowige se kennis van God, wat weer lei tot geloof in alles wat God beloof het. Ons leer om ons gebede te fluister in die diepe, stille en sekere vertroue: “dan weet ons dat, wat ons ook al vra, ons die bedes verkry wat ons van Hom gevra het” (1 Joh 5:15).

Gelowige, bly in Christus, want in Hom is die gebed magtig en effektief. Bly in Hom en jy sal leer wat vir baie mense 'n misterie is: die lewe in die geloof staan of val met die geheim van die gelowige gebed – 'n lewe wat alleen in Christus te vinde is.

Samevatting: Wanneer ons bid doen ons dit in die besef dat ons ten volle afhanklik van God is. Verder, omdat ons in Christus is en Hy in ons:
(1) leer Hy ons om volgens die wil van God te bid (“Laat U wil geskied” - Matt 6:10);
(2) sal ons in die gebed die eer van God eerste soek (“Vader, verheerlik u Naam!” - Joh 12:28) en
(3) moet ons, en het ons die vrymoedigheid om in die Naam van Jesus Christus na die Vader te gaan.

Dit is die skool van die gebed - lees ook weer die vorige boodskap.

Dr Andrew Murray (Blijf in Christus) – effens aangepas.


 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css