Die Weg

 

Waar is julle geloof dan?

'Hulle het bedaar, en daar het stilte gekom. Toe sê Jesus vir hulle: “Waar is julle geloof dan?” Maar hulle was verskrik en verbaas en het vir mekaar gesê: “Wie is Hy tog? Hy gee bevele aan wind en water, en hulle is aan Hom gehoorsaam!””' - Lukas 8:25.

“Wie is Hy tog?” Hy is God wat na ons gekom het. Want “God het besluit om met sy volle wese in Hom te woon” (Kol 1:19). Hy is die Een wat oor alle mag beskik, ook oor winde en golwe en natuurwette. Aan Hom is alles onderwerp, die ganse geskape heelal, want deur Hom het God alles geskape (vgl Kol 1:16). Of moet Hy ook vir ons dieselfde vraag as vir sy bewende dissipels vra: “Waar is julle geloof dan?

In Markus 4:40 lees ons dat Hy vir hulle gevra het waarom hulle so bang is. Maar kom ons erken dat ons hulle bangheid góéd kan verstaan. Lukas skryf boonop uitdruklik dat hulle in lewensgevaar verkeer het. Dis tog geen kleinigheid om in die dood se oë te staar nie. Wie van ons was nie al so bevrees nie? Maar Hy lê rustig en slaap.

Dan gebeur die ongehoorde. Die Here staan op, bestraf die wind asof dit ’n stout kind is, en beveel die golwe soos iemand ’n opgewonde troeteldier tot bedaring sou bring. En dan word dit stil en kalm. En dan vra Hy na hulle geloof. Is dit billik van Hom? Wat beteken geloof dan presies? Om nooit beangs te wees nie?

Nee, as ons mooi nadink dan sê hierdie gedeelte vir ons dat geloof beteken om die sekerheid te hê dat Jesus Christus onvoorwaardelik en definitief sal triomfeer. Dit beteken dat geen omstandigheid van die mens of die natuur of die duiwel of wat ook al, God se ryk in sy loop sal kan stuit nie.

Natuurlik sal ons weer beangs word. En Hy sal dit verstaan. Maar Hy vra dit ook van ons, nee, Hy laat ons dit toe: om ondanks alles wat om en in ons mag gebeur, aan Hom vas te hou. Hy sal ons vashou, ongeag ons twyfel.

Uit: “In sy Teenwoordigheid”  deur Murray Janson  - Met die vriendelike toestemming van die Christelike Uitgewersmaatskappy (CUM).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css