Die Weg

 

Met God is alles moontlik

'Toe het die Here na Gideon toe gedraai en vir hom gesê: “Gaan met die krag wat jy het en gaan red die Israeliete uit die mag van die Midianiete! Toe, Ek stuur jou!”' - Rigters 6:14 NAV.

Gideon het voor 'n krisis in sy lewe te staan gekom. God het hom gekies om Israel uit die hand van die Midianiete te verlos. Dan vra hy, soos ons ook seker sou doen as ons in sy posisie was: waarom ek? Ek is nie die grootste, die slimste of die sterkste nie. Luister wat sê Gideon: “Ekskuus, Meneer, waarmee sal ek die Israeliete gaan red? Die familie waaraan ek behoort, is die armste in die hele Manasse, en van my pa se kinders het ek die minste aansien” (v 15). Maar die Here sê vir Gideon: “Ek is by jou, en jy sal die Midianiete verslaan asof hulle nie meer as een is nie”. Gideon twyfel en hy vra 'n teken.  Dit lyk amper asof Gideon sy bes doen om nie oortuig te word nie. Gideon is die toonbeeld van die verlammende uitwerking wat twyfel en onsekerheid het (*).

Uiteindelik kon Gideon nie anders nie as om uit te roep: “Ag, Here my God, ek het die Engel van die Here van aangesig tot aangesig gesien!” Toe sê die Here vir Gideon: “Wees gerus! Moenie bang wees nie! Jy sal nie sterf nie!

Die Here het 'n groot opdrag vir Gideon. Hy moes Israel verlos uit die hand van die Midianiete. Uit 'n menslike oogpunt was dit 'n angswekkende opdrag. Hier is die seun van 'n boer wat geen kennis van die slagveld gehad het nie, wat 'n aanval moes lei teen die gekombineerde mag van Midian en Amalek. Groter in getalle, beter toegerus en opgelei en waarskynlik goed gemotiveer om hierdie klein volkie van die aarde af weg te vee.

Tussen Israel en hierdie groot mag het God gestaan met Gideon as Sy verteenwoordiger. Al wat Gideon moes doen was om na God te luister en te doen wat God hom beveel om te doen. En alhoewel die Here reeds aan hom verskyn het, bly die twyfel steeds. Gideon vra weer om 'n teken. Dan volg die bekende geskiedenis van die vlieswol: 'Gideon het vir God gesê: “Ek sal weet dat U deur my vir Israel wil red soos U beloof het, as ek 'n stukkie vlieswol op die dorsvloer sit en daar kom dou op die wol terwyl die grond droog bly.” En dit het toe gebeur: toe Gideon die volgende môre opstaan, het hy die stukkie wol uitgedraai en dou daaruit gedruk, 'n hele kom vol water. Toe sê hy vir God: “Moet asseblief nie vir my kwaad word nie! Ek wil nog 'n keer iets vra. Laat my tog net nog een toets met die vlieswol toe: net die wol moet droog wees, terwyl daar oral op die grond dou is.” Daardie nag het God dit so laat gebeur: net die wol was droog en oral op die grond was daar dou' (Rig 6:33-40).

Gideon se gedrag spreek van 'n twyfelende kleingeloof. Nogtans het die Here hom in groot geduld gedra totdat Gideon bereid was om hom met sy hele wese in die stryd te werp soos die Here aan hom opgedra het.  Deur die krag van die Here kon Gideon opstaan en die bedreiging in die gesig staar. En dit was al wat nodig was en wat God van hom gevra het.

Nie weghardloop nie, nie ontduik nie, nie ontken nie, maar met geloof probleme in die gesig staar in die wete dat ek met my God oor 'n muur kan spring! Moenie bang wees nie, Ek is met jou! (**).

-dw-

Aanhalings:
(*) - Die Bybel in Praktyk.
(**) - Ds Johan Smit in Bybelse Dagboek 2011.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css