Die Weg

 

Om God te gehoorsaam

Maar Gideon het vir die Engel gesê: “Ekskuus, Meneer, maar as die Here by ons is, waarom kom al hierdie dinge oor ons? Waar is al sy magtige dade waarvan ons voorvaders ons vertel het toe hulle gesê het: ‘Het die Here ons nie uit Egipte bevry nie?’ Nou het die Here ons in die steek gelaat: Hy het ons oorgegee in die mag van die Midianiete” - Rigters 6:13 NAV

Gideon het nie meer geweet wat om te glo nie. Van kleins af het hy die verhale gehoor van God se wonders in die verlede, die verhale oor Sy liefde, Sy mag, Sy trou, maar hyself het nog niks daarvan gesien nie. Wat hy wel gesien het, was die verskrikking van die rowende en moordende Midianiete wat nou al sewe jaar lank hulle land soos sprinkane gedurende die oestyd kom kaalstroop (v5).

Sy gemoedstemming was baie laag toe hy, die seun van 'n groot boer, die klein bietjie koring in 'n parskuip uitgeslaan het. Hy moes immers vir die Midianiete wegkruip en kon nie die dorsvloer in hierdie moeilike tye gebruik nie. En toe daar 'n vreemdeling aankom en hom groet met die woorde: “Die Here is by jou, dapper man!”, word dit 'n bietjie te veel vir Gideon en hy antwoord sinies: “Ekskuus, Meneer, maar as die Here by ons is, waarom kom al hierdie dinge oor ons? Waar is al sy magtige dade waarvan ons voorvaders ons vertel het toe hulle gesê het: ‘Het die Here ons nie uit Egipte bevry nie?’ Nou het die Here ons in die steek gelaat: Hy het ons oorgegee in die mag van die Midianiete” (v13).

As hierdie vreemdeling 'n vrome broeder was sou hy dalk gesê het: “Foei jongman, só mag jy nie praat nie; jy moet glo!” Maar hierdie vreemdeling is geen vroom broeder nie. Dit is God self wat tot Gideon spreek. En God kom nie na hom met teregwysings wat deur ongeloof in die wind geslaan kan word nie; God kom nie met verdedigings wat die ongelowige hart opstandig kan maak nie. God gryp die jongman figuurlik aan die kraag en plaas hom midde-in die geloof: “Gaan met die krag wat jy het ......Toe, Ek stuur jou!” (v 14).

Gideon moes begryp - en ons ook - dat geloof iets heel anders is as om blindelings alles te glo wat jou vertel word; maar nog minder om op alles 'n antwoord te hê. God skenk geloof. Soms ruk Hy eenvoudig sy uitverkorenes tot geloof en dan moet ons Hom gehoorsaam. Doen wat gedoen moet word, selfs te midde van jou eie twyfel en kleinmoedigheid. Want as die Here ons roep, is dit wat ons moet doen - Hy skenk die geloof en die krag daartoe.

(Môre meer hieroor)

Ds J Firet in “Ontmoetingen”

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css