Die Weg

 

Verheug jou in die hoop

“Deur Hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vasstaan. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Ons verheug ons ook in die swaarkry, want ons weet: swaarkry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop, en dié hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat Hy aan ons gegee het. ” - Romeine 5:2-5.

Paulus begin die hoofstuk met die belangrike stelling dat ons deur God vrygespreek is omdat ons glo. Ons kan nie die vryspraak van enige skuld verdien nie. Ons kan dit net aanvaar op grond van Jesus se kruisverdienste. Ons is vry van alle skuld. Maar dis nie al nie; ons het deur ons geloof vrye toegang (weer 'n keer sonder betaling of verdienste!) verkry tot God se wonderlike genade.

Paulus kan dit darem net nie sterk genoeg benadruk nie: daar is geen greintjie verdienste in die hele saak betrokke nie, alles is genade. En uit hierdie oorvloedige genade wat ons deel geword het deur geloof in Jesus Christus, is daar nou ‘n tintelende hoop op wat nog moet kom. Ons verheug ons nou reeds in die heerlikheid van God wat vir ons in die vooruitsig gestel is, die heerlikheid waarop ons hoop.

Die vroeë Christene moes baie moeilike omstandighede ter wille van hulle geloof trotseer. Hulle is vervolg en hulle lewe is bedreig. Hulle het met ‘n intense verwagting uitgesien na die heerlikheid van God wat by Jesus se wederkoms hulle deel sou word. Die Christene wat die Romeine-brief gelees het, het waarskynlik hulle oë gesluit en vir ’n oomblik gedroom oor die vooruitsig van die komende heerlikheid, veral teen die agtergrond van hulle moeilike omstandighede. En terwyl hulle nog so droom, gaan Paulus voort. Hy bring hulle met ‘n skok-uitspraak weer terug na moederaarde. Hy spoor hulle aan om hulle ook in hulle swaarkry te verheug.

Paulus doen hier 'n merkwaardige ding: hy wil keer dat gelowiges met hulle gedagtes droomverlore in die toekomstige heerlikheid sal bly lewe. Hy wil hulle laat insien hoe selfs die moeilike omstandighede tot die versterking van hulle hoop kan bydra. Hy sê: wees bly oor die positiewe gevolge wat swaarkry in julle lewe het. Dit help julle om te volhard in julle geloof, en namate julle geloof versterk word, word ook julle hoop op God se toekoms vir julle al hoe sterker.

Paulus praat van ‘n baie spesiale hoop. Dit gaan hier oor baie meer as mooi toekomsdrome wat ons graag voor ons dood wil bereik en wat dan soms aan skerwe spat. Dit gaan hier oor die ewige lewe na ons dood. Dit gaan letterlik oor die verskil tussen lewe en dood. Want al sou alles vir ons presies net so gebeur as wat ons gehoop het, en ons het nie sekerheid oor die ewige lewe nie, was al ons drome tog uiteindelik tevergeefs. Nee, sê Paulus, oor die ewige lewe hoef jy nie vir een oomblik onseker te wees nie. Hoe kan hy daarvan so seker wees? Omdat hy seker is van God se liefde wat in ons hart uitgestort is. Die Heilige Gees wat by ons woon, bevestig elke dag ons hoop, want Hy verseker ons elke dag van God se liefde.

Verheug jou in God se liefde en ervaar hoe jou hoop daardeur versterk word. Sien jy ook uit na daardie onbeskryflike heerlikheid waaraan jy deel gaan hê?

Saamgestel uit: Hoop vir die lewe deur Johan Smit. (Met vriendelike toestemming van die Christelike Uitgewersmaatskappy).

 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css