Die Weg

 

God se onverbreekbare verbond

En die woord van die HERE het tot Jeremia gekom en gesê: So spreek die HERE: As julle my verbond met die dag en my verbond met die nag kan verbreek, dat daar geen dag of nag op hulle tyd is nie, dan sal ook my verbond met Dawid, my kneg, verbreek kan word” - Jeremia 33:19-21 OAV.

Dit is in die donkerste uur van Israel se bestaan wanneer die HERE hierdie woorde spreek. Dit was die uur waarop Jerusalem en die tempel totaal verwoes sou word. Die uur waarop God die verbondsoordele oor sy volk sou voltrek omdat hulle aan Hom ongehoorsaam was (Deut 28). Die volk is verdoem tot slawerny in Babel terwyl hulle tog so 'n roemryke verlede gehad het. Kyk maar na die uittog uit Egipte en wat Hy deur Dawid in die land tot stand laat kom het! Nou sien die volk voor hulle oë hoe die HERE alles afbreek wat Hy in die dae van Dawid opgebou het.

Maar om sy volk van wanhoop te vrywaar gee die HERE 'n teken by sy Woord: soos die reëlmatige afwisseling van dag en nag nie verbreek kan word nie, net só sal God se verbond met die huis van Dawid nie verbreek kan word nie. As gevolg van hierdie verbond met Dawid sal daar tog nog 'n toekoms wees vir die volk van God. Soos die vaste reëlmaat in die afwisseling van dag en nag berus op die Woord van God (Gen 1:18), so berus nou ook die standvastigheid van God se verbond met Dawid op sy Woord (vgl 2 Sam 7:18-29).

Alhoewel die volk die oordele van God oor hulself gehaal het, gaan hulle nie in wanhoop na Babel nie en ook nie soos mense wat niks besit nie. Hulle het immers die HERE se Woord wat Hy beseël en bekragtig het. Terwyl hulle daar vêr in Babel sit en aanskou hoe die dae en nagte mekaar opvolg, moet hulle dink aan God se verbond met Dawid. Want daar wag 'n vernuwing op die huis van Dawid. Die volk van Dawid sou weer herstel word tot eer van God, want uit die geslag van Dawid sou daar “uitgaan een wat 'n Heerser in Israel sal wees” (Mig 5:1 OAV) : “Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem word; en die Here God sal aan Hom die troon van sy vader Dawid gee, en Hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie” (Luk 1:32-33).

Vir die volk van God was dit donker tye, maar tog het die ster van hoop steeds geskyn: die belofte van God, geteken en beseël.

Ons het God se Woord dag en nag by ons. En vir ons is die reëlmatige afwisseling van dag en nag ook nog steeds die teken van God se trou: die belofte van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde (Jes 66:22, Open 21:1). Want ook dié koms word nie verhinder deur die vernietiging van die bestaande orde nie. Dit word donker in ons wêreld, omdat ons nie weet wat voorlê nie. Maar ook vir ons bly die ster van hoop altyd skyn: God se verbond met Dawid se huis - want dit beteken vir ons die herstel van alle dinge by die wederkoms van Jesus Christus.

Ek, Jesus.... Ek is die wortel en die geslag van Dawid, die blink môrester” (Open 22:16 OAV).

-dw-

(Met erkenning aan ds ET van den Born: “Gods verbond met David onverbreekbaar”)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css