Die Weg

 

Nou reeds kinders van God! Leef dan soos Syne!

Geliefdes, ons is nou reeds kinders van God.” -1 Johannes 3:2.

Pa en kind. Wat ‘n spesiale verhouding! Onthou jy nog jou eerste kind se geboorte? Die spanning voor die tyd, die dankbare trots saam met ma na die geboorte, die knop in die keel, daardie eerste vat aan jou pinkie deur ‘n klein handjie, ...

‘n Godgegewe geskenk om pa te kan wees.

Maar daar is ‘n ander pa-kind verhouding, wat baie meer omvat en ‘n veel groter geskenk is. ‘n Pa wat kinders aangeneem het, deel van sy gesin gemaak het, hulle oorlaai met liefde en sorg.
Daardie pa is ‘n Pa, Abba, Vader. Van Hom lees ons: “... ons is nou reeds kinders van God.”

Kinders van God? Daardie God wat Skepper is van die heelal? Van Hom wat sonder begin en einde is, ewige Wese? Kinders van die Almagtige? Van die enigste ware God?

Ja! Ons is nou reeds kinders van God. Hy het net een Seun, wie se Naam Jesus Christus is. Almal wat glo dat Jesus God is, Verlosser van sondaars, gekruisig en opgewek uit die dood, wat opgevaar het na sy Vader en Heerser is oor alles en almal, het die sekerheid daarvan: ons is nou reeds kinders van God! En eendag sal ons soos Hy wees, want ons sal Hom kan sien in sy reinheid en volmaaktheid. Nie weer as mensgeworde Seun, verwerp en gekruisig nie, maar as oorwinnaar en Koning (Joh 3:2).

Die Johannesbrief is oorspronklik aan mense geskryf wie gespot is, omdat hulle geglo het dat Jesus die Christus is. Vandag ervaar Christene dieselfde spot. Sommige spotters beweer dat die Christelike geloof nie uniek kan wees nie. Dis maar een naas al die ander. Waarom kan jy so seker wees dat jy die regte geloof het, die regte God aanbid? Ander spotters laat jou twyfel of Jesus van Nasaret werklik die seun van God is.

Die spot met jou Christelike geloof in die media of op persoonlike vlak dra slegte vrugte. Enersyds laat dit jou twyfel oor jou verhouding met God. Andersyds lei dit na ‘n onverskillige leefstyl, omdat daar geen erns meer oor geloofsake is nie.

Om in jou geloof staande te bly, is daar egter vaste ankers:
* die Woord van God staan vas oor sy liefde vir sondaars, soos gesien in die Seun van God wat mens geword het
* Jesus se kruisdood en opstanding is deur ooggetuies opgeteken
* die Heilige Gees is gestuur soos belowe, met sy seën waar die evangelie uitgedra is: sondaars wat tot oortuiging gekom het van Jesus Christus se verlossingswerk.
* verlore mense wat nuut begin leef het, met liefde vir God en hulle naaste, met krag om van die slegte invloede van die wêreld los te breek.

Wees jy dan seker daarvan:
Deur jou geloof dat Jesus die Christus is, jou Verlosser, is jy nou reeds kind van God.
Leef dan nou reeds rein, want jy is kind van God op pad na ‘n wonderlike toekoms.

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css