Die Weg

 

Wat die toekoms ook al mag bring

“en kyk, daar staan ’n troon in die hemel en Een sit op die troon” - Openbaring 4:2 OAV.

“En ek het gesien, en kyk, in die middel van die troon en die vier lewende wesens en in die midde van die ouderlinge staan daar ’n Lam asof Hy geslag is” - Openbaring 5:6 OAV.

Oral om ons heen is daar bedreigings. Ons sien, hoor en beleef geweld en bloedvergieting. In vele lande is daar opstande en burgeroorloë. Dan is daar ook die natuurlike katastrofes wat ons woonplek op die aarde bedreig: ongekende oorstromings en tornado's, 'n asteroïde wat verwoesting agterlaat nadat dit bo Rusland ontplof, ander wat die aarde rakelings mis.......

Maar vir hulle wat met die Woord van God saamleef, val die vermeldings van hierdie katastrofes en dié wat nog kan kom, nie vreemd op die ore nie. Hulle weet dat dit moet gebeur, want die Bybel, en in besonder die boek Openbaring, het dít aan hulle vertel soos wat dit eeue gelede reeds geprofeteer is. Dáár hoor ons van die sewe donderslae. Dáár hardloop die rooi, vaal en swart perde (simbole van bloedvergieting, hongersnood en dood) onheilspellend oor die aarde. Dáár word die bakke van God se toorn oor die aarde uitgestort. Dáár vergaan onder dié oordele 'n kwart van die mense. Dan later, nog erger, 'n derde! Dáár woed die draak en die monsteragtige diere uit die aarde en die see (simbool van Satan en sy magte). Dáár verskyn die Antichris. Ten slotte stort die grote Babilon (almal wat God se planne in die wiele wil ry) donderend ineen.

Alles geweldige dinge. Die hemel word stil daarvan (Open 8). Hoeveel te meer dan 'n mens? Hoe sal ons dit ooit kan deurstaan? Hoe kan ons die koms hiervan tegemoet gaan?

MAAR KYK! Eers neem die engel vir Johannes aan die hand en laat hom die hemel sien: en watter beskrywing gee Johannes nie! Die uitbeelding van God se mag en majesteit (Open 4). Dan sien hy hoe God se planne in die vorm van 'n boekrol in die hande van die Lam geplaas word! Eers daarna kry Johannes sy aangrypende visioene. En toe besef Johannes: vanuit die hemel word daar regeer. Vanuit die hemel het Christus alles in sy hande.

Dit troos ook vir ons as ons na die huidige wêreld en die toekoms kyk. Wat ook al moet gebeur: dít word deur God bestuur!

Ons het 'n koning! En die koning is ....... die Lam (Jesus Christus).

-dw-

(Met aanhalings uit ds C Gilhuis se "Wat de toekomst brengen mogen" in Ontmoetingen).

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css