Die Weg

 

`n Plan vir elke lewe

“Daar was 'n man wat deur God gestuur is ” - Johannes 1:6.

Voordat Ek jou in die moederskoot gevorm het, het Ek jou geken; voordat jy gebore is, het Ek jou aan My gewy en jou as profeet vir die nasies aangestel” - Jeremia 1:5.

So sê die Here wat jou gemaak het, Hy wat jou gevorm het in die moederskoot en jou nou nog help: Moenie bang wees nie, my dienaar Jakob, Jesurun wat Ek uitverkies het” - Jesaja 44:2.

Johannes die Doper het sy roeping van God ontvang. God het hom vooruitgestuur as 'n boodskapper sodat hy die koms van die Verlosser kon aankondig. So lees ons ook van die roeping van Jeremia. As ons lees van hierdie “geroepenes” in die Bybel, moet ons onsself nie daarvan uitsluit nie. Elke gelowige is deur God uitverkies en is, soos hulle, deur God vir 'n bepaalde opdrag in hierdie wêreld geplaas. God het ’n plan, ’n doel vir elke lewe wat aan Hom behoort. Geen onsterflike siel het ooit by toeval in hierdie wêreld gekom nie, en ook het niemand ooit sonder ’n roeping gekom nie. Dit is iets waaraan ons moet dink.

Ons gaan dikwels van die veronderstelling uit dat mense soos Moses, Jeremia, Johannes die Doper en Paulus uitsonderlike mense was. Maar hulle het slegs hul eie besondere sendings gehad. God het hulle met bepaalde boodskappe gestuur wat opgeteken kon word. Ons as “gewone mense” is sekerlik nie in dieselfde sin as hulle deur God gestuur nie. Ons het God nooit in 'n brandende braambos gesien, of ons opdrag direk uit sy mond ontvang nie. Geen engel het voor ons geboorte gekom om aan te kondig wat ons in hierdie wêreld moes wees of doen nie. Ons het geen openbaring van skynende heerlikheid gehad wat ons verblind laat neerval het nie. Tog is elke gelowige “deur God gestuur". Aan elkeen van ons is daar net so ’n bepaalde taak toegeken soos aan Moses, Jeremia, Johannes of Paulus.

Lewe ons volgens ons roeping, dít waarvoor God ons gemaak en hierheen gestuur het? Is ons besig om in hierdie wêreld te doen wat Hy wil hê ons moet doen? Dit is belangrike vrae en ons behoort nie te rus voor ons eerlike antwoorde daarop gegee het nie. Ons sal aan die einde by God moet rekenskap gee vir die wyse waarop ons ons roeping vervul het (sien Matt 25:24-30). Ons is geneig om suksesse en mislukkings aan wêreldse maatstawwe te meet, maar elke lewe wat nie ten uitvoer bring waarvoor God hom in die wêreld gestuur het nie, het gefaal.

Hoe weet ek waartoe ek geroep is? Ons vind ons werk en ons roeping deur ons eenvoudige gehoorsaamheid aan God, ons onderwerping aan Hom en ons daaglikse gemeenskap met Hom.

Ons kan sekerlik ons roeping in hierdie wêreld mis, maar slegs as ons ons eie weg wil volg en nie God se weg nie (vgl Matt 25:26-27).

Mag ons God julle waardig maak vir die lewe waartoe Hy julle geroep het, en mag Hy deur sy krag julle liefde vir die goeie en die werk van die geloof volkome maak” (2 Tes 1:11) .

J.R Miller (Come Ye Apart) (Effens verwerk).

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css