Die Weg

 

Lewe as getuie van God se grootheid

Die hemel, selfs die hoogste hemel, behoort aan die Here jou God, ook die aarde en alles daarop” – Deuteronomium 10:14.

Die grote God wat die heelal en die aarde in sy hand het, het die klein volk Israel vir Hom uitverkies. Hulle sou hulle aan God wy, sy goeie gebooie gehoorsaam en daarvolgens lewe as ’n getuienis vir alle volke. Uit die geskiedenis van Israel word dit duidelik wat God van ons mense verwag, naamlik: eerbied en liefde vir Hom, geregtigheid en hulp vir ons naaste, die benadeelde weduwees en wese, en die vreemdelinge tussen ons (Deut 10).

Vandag kan elke mens die liefde van God ervaar en aan die universele volk van God behoort. Daarvoor het Jesus gekom. God se beloftes geld nou ook vir ons – onverdiend. Dit is genoeg grond vir ons om die grote God van hemel en aarde te dank, Hom lief te hê en daarom ook sy gebooie te onderhou. Daardeur sal ook ons God se getuies vir die mense van ons tyd wees - as ons ons liefde vir God en die naaste uitleef. Maar dan moet ons ook vir God ken en luister wat Hy vir ons sê:

God het na ons gekom en Hy praat met ons

In die verlede het God baiekeer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete, maar nou, in hierdie laaste dae, het Hy met ons gepraat deur die Seun. God het Hom deur wie Hy die wêreld geskep het, ook erfgenaam van alles gemaak” – Hebreërs 1:1-2.

God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het Hy die mens geskep, man en vrou het Hy hulle geskep” (Gen. 1:27)”. Hy het ons gemaak en Hy het ook eerste die kontak met ons gesoek omdat Hy ons liefhet. Hy praat met ons. God praat met Adam as Hy vra: “Adam, waar is jy?” God het verder met sy volk gepraat: met en deur Abraham, Moses, die profete en rigters, konings en skaapwagters. En Hy het op verskillende maniere gepraat: welwillend, barmhartig, genadig en rigtinggewend. God is geen swygende afgod nie. Hy het ’n stem wat mense kan hoor.

God se laaste, beslissende en duidelike Woord heet Jesus Christus. Jesus het vir die mense alles gesê wat vir lewe en sterwe nodig is. Deur Hom weet ons wie en hoe God is. En ons kan dit alles in sy Woord, die Bybel, lees. Nee, meer: God se Woord is krag, omdat God nie net deur sy Seun gespreek het nie, maar ook nou nog handel. Hy doen wat Hy sê. Jesus staan aan die sy van God, terwyl Hy terselfdertyd ook werklik mens was. Hy het van God gekom en is self ook God, die ewebeeld van God se wese en die afstraling van die heerlikheid van God.

Gebed: Ewige God, open ons ore vir U Woord, sodat U kosbare goedheid in ons nuwe wortels sal skiet en sal groei. Open ons oë vir die wonders van die wêreld sodat U glans ons sal aanraak. Open ons harte vir U liefde, sodat ons in U bly en U in ons en dat ons deur ons lewe ware getuies vir U sal wees. Amen.

Gerhard Engelsberger (Met dank aan Helmut Ehlerding –www. ehlerding2.de)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css