Die Weg

 

Om rein van hart te wees (3)

Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien” – Matteus 5:8 OAV.

As ons bewus is van God se teenwoordigheid in ons lewe, sal ons poog om rein en suiwer te leef. Dit sal duidelik sigbaar word uit hoe ons dink, praat en doen. Maar as ons dubbelhartig is, ons werklike motiewe verberg, met twee mate meet, uit twee monde praat, nie vertrou kan word nie ..... is dit ’n teken van die droewige feit dat God te min van ’n werklikheid vir ons is en nie werklik deel vorm van ons lewe nie. Dit bring ons weer terug by “om rein van hart te wees”.

Om rein van hart te wees hou baie verband met die Ou Testamentiese begrip van “vrees van die HERE” soos ons dit in die 1953 vertaling van die Bybel vind en wat beteken “om God te dien”. Wanneer iemand “in die vrees van die HERE” leef, hou hy bo alles rekening met God as die vernaamste werklikheid. Daarom is die “vrees van die HERE” rein en altyd op die lewende God gerig, en is daarom die beginsel van die wysheid (Ps 111:10).

Wat beteken dit om God te sien?

Natuurlik moet ons vra: wat bedoel Jesus hier met “sal God sien”. Wie het God ooit gesien? Johannes sê: “Niemand het God ooit gesien nie. Sy enigste Seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, dié het Hom bekend gemaak” (Joh 1:18 NAV). God het alleen sigbaar geword in die vleesgeworde gestalte van Jesus Christus, wat sê: “Hy wat My gesien het, het die Vader gesien” (Joh 14:9).

Moses wou God sien, maar hy het nie regtig besef wat hy vir die HERE vra nie: “Laat my tog U heerlikheid sien”.  Die HERE moes Moses teen homself beskerm, daarom sê die HERE vir hom: “Jy kan my aangesig nie sien nie, want geen mens kan My sien en bly lewe nie” (Eks 33:18-23).

God openbaar Hom nie deur Homself te laat sien nie, maar deur Hom te laat hoor. Samuel sê: “Spreek, want u kneg hoor” (1 Sam 3:10) en “Hoor Israel” (Deut 6:4). Dit het Moses ook geweet, want die HERE het in die tent van samekoms met hom gepraat. Dan moes hy die woorde van God aan die volk deurgee.

Dit is opvallend dat God ons aansê om sy Woord te hoor. Al kon Moses net die na-glans van God se heerlikheid sien, kon hy tog hoor hoedat die HERE sy Naam daarby uitroep (Eks 33). Dit is voorlopig die grootste rykdom in ons sondige situasie, dat ons by die aanskoue van God se groot dade ook sy stem kan hoor.

Ons kan God nie nou sien nie. Daarvoor is nie alleen volmaakte reinheid nodig nie, maar ook ‘n verheerlikte liggaam wat ons slegs in die nuwe hemel en nuwe aarde sal verkry. Solank as wat ons in hierdie lewe is, kan ons God alleen hoor deur sy Woord en sien deur die geloof in Jesus Christus. Dat dit nou reeds groot saligheid is, weet elke gelowige. En hoe meer ons die een Woord van God hoor bó die vele woorde van mense, en hoe meer ons vir Jesus sien bó alle mense, omstandighede, ellende en nood, des te meer is ons rein, opreg, suiwer en onverdeeld in ons harte en des te meer is ons salig.

Salig is die wat rein van hart is, want hulle is benydenswaardig. Hulle het ‘n hart ontvang wat afgestem is op die hart van God, op Jesus Christus en daarom ook op hul naaste. Hulle sal God sien.

Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het nie,” en wat in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, dit het God gereed gemaak vir dié wat Hom liefhet’ (1 Kor 2:9).

-dw-

(Verwysing: Ds J Overduin - Gods grote verrassing)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css