Die Weg

 

Die genade en barmhartigheid van God

Aan die gemeente van God in Korinte, wat Hy vir Hom in Christus Jesus afgesonder en geroep het om aan Hom te behoort, en verder aan almal, waar hulle ook al mag wees, wat die Naam aanroep van Jesus Christus, hulle Here en ons Here”.  – 1 Korintiërs 1:2 NAV.

Ek dank my God altyd oor julle vir die genade wat Hy in Christus Jesus aan julle geskenk het,want in Hom het God julle in alles ryklik geseën, veral in die gawes van woord en kennis. Die boodskap van Christus is onder julle so goed gevestig dat dit julle nie aan 'n enkele genadegawe ontbreek nie.” – 1 Korintiërs 1:4-7 NAV.

Paulus sê in vers 2 dat God in Christus Jesus  mense uit die wêreld roep en vir Hom afsonder (uit genade). Dan lees ons verder in verse 4 tot 9 van die seëninge of weldade wat hierdie mense ervaar. “Ek dank my God altyd oor julle vir die genade wat Hy in Christus Jesus aan julle geskenk het” (vers 4).

Nou kan jy vra: watter voorkeur het jy, dat juis jy geroep en geheilig word (vers 2 OAV), en baie ander nie? Lê dit by jou? Wat het jy gedoen wat ander nie gedoen het nie om dit te verdien? Die Bybel sê egter duidelik dat dit nie vanuit jouself kom nie. Paulus sê in Romeine 9:15: ‘Vir Moses het Hy gesê: “Ek sal barmhartig wees oor wie Ek barmhartig wil wees, en Ek sal My ontferm oor wie Ek My wil ontferm.”Dit hang dus nie af van 'n mens se wil of strewe nie, maar van God wat barmhartig is’ (Sien ook Eks 33:19). 

Die sleutel tot ons redding is dus nie die menslike wil nie, maar God se barmhartigheid en genade. En hierdie onverdiende, soewereine en vrye genade is wat die Korintiërs beleef het. Daarom en net daarom is hulle “in Christus geheilig” (OAV). Die gelowiges in Korinte het in vergelyking met alle ander bewoners van die stad, genade ontvang. Daarvoor dank Paulus altyd en steeds weer vir God.

Nou sê Paulus wat hierdie genade inhou: “want in Hom het God julle in alles ryklik geseën, veral in die gawes van woord en kennis.” Hierdie seën gaan eerstens om die geestelike dinge. Die Bybel praat nêrens van ’n welvaartevangelie wat luukshede en glans belowe nie. Dit maak wel van ons, wat na die gebooie van God lewe, mense wat ons roeping in die lewe ernstig opneem, en daarin lê ons stoflike seën. (Sien ook 1 Tes 4:11).

Paulus roem hier op die “welstand van die hart”, wat belangriker is as die stoflike. Hy sê: “in alles ryklik geseën”. Nie in geld, nie in huise of goud nie, maar in “die gawes van woord en kennis”.

In die woord en die kennis van die evangelie lê daar ‘n onbeskryflike rykdom. “Die geheimenis is Christus, en in Hom is al die verborge skatte van wysheid en kennis te vind” (Kol 2:2-3). Ongelukkig sien die meeste mense dit nie, want dit moet aan hulle deur die Heilige Gees openbaar word.

Daar is ‘n rykdom aan goedheid, geduld en lankmoedigheid in God. Ons lees ook dat Hy: “ryk is in barmhartigheid” (Ef 2:4) en dat “deur die bloed van sy Seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God” (Ef 1:7). En so sou Hy hierdie “rykdom van sy heerlikheid bekend maak oor die voorwerpe van sy ontferming, die mense wat Hy vantevore voorberei het om aan sy heerlikheid deel te hê” (Rom 9:23). Daartoe behoort ook die gelowiges in Korinte. God het hulle deur Sy genade ryk gemaak in woord en in kennis.

Paulus sê ook verder: “Julle bly ook vol verwagting uitsien na die verskyning van ons Here Jesus Christus. Dit is Hy wat julle ook end-uit sal laat vas staan, sodat daar geen aanklag teen julle sal wees op die dag dat ons Here Jesus Christus kom nie. God is getrou, Hy wat julle geroep het om verenig te lewe met sy Seun, Christus Jesus, ons Here.” (1 Kor 1:6-9).

Hierdie seëninge is ook op ons van toepassing. Dit is ook ons rykdom. Ons het ‘n getroue God wat ons sal vashou tot die einde toe. Watter vrede, watter grond om heilig te wil lewe! Laat ons met Paulus altyd daarvoor dankbaar wees en in Jesus roem tot in die ewigheid. Amen.

Ds Wolfgang Wegert (Die Segnungen eines Geheiligen) – Verkort

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css