Die Weg

 

God is heilig! Dien Hom soos Hy voorskryf

’n Vuur wat van die Here af gekom het, het hulle verteer, en hulle het gesterf in die teenwoordigheid van die Here” - Levitikus 10:2.

God is heilig. Dit mag geen mens verontagsaam nie. Wie Hom wil dien, moet dit met ontsag doen. Aäron en sy nageslag is deur Hom aangewys om die priesterwerk, onder andere die offerandes aan God, te hanteer. Levitikus 10 beskryf ‘n verskriklike gebeurtenis. Twee seuns van Aäron sterf terwyl hulle besig was om vuur te offer!

 Die rede vir hulle dood word aangeteken: "Dit was egter ongeoorloofde vuur omdat dit teen die bevel van die Here was" (Lev 10:1). Ongeoorloofde of vreemde vuur was vuur wat van buite die heiligdom ingebring is (vgl. Lev 6:12-13). Dit was geen voorskrif van mense nie, maar van God self. Hulle was aan Hom ongehoorsaam. Moses verduidelik hulle dood aan hulle pa: “Die Here het gesê: Wie ’n offer vir My bring, moet besef dat Ek heilig is; sy ontsag vir My moet vir die hele volk duidelik wees.”

Jesus Christus, die Seun van die heilige God en self ware God, het mens geword. Sy offer aan die kruis was die voltooiing van sy offerpad. Hy het presies gedoen wat die heilige Vader van Hom verwag het. Daarom kon Hy aan die kruis uitroep: “Dit is volbring!” Daarmee het Jesus vir sy volgelinge, alle opregte gelowiges, ‘n nuwe pad na die heiligdom van God oopgesterf (Heb 10:19-20). Ons hoef nie meer vuur aan God te offer nie, want Jesus het alle offerandes van die ou verbond voltooi.

Is God se heiligheid dan nou vir ons minder belangrik as vir die seuns van Aäron? Nee, allermins! In die Nuwe Testament hoor ons steeds die opdrag: “Wees heilig, want Ek is heilig!” (1 Petrus 1:15-16).

* Dien jy die Here in jou huis, by die werk, op die sportveld, wanneer jy met jou vriende kuier? Doen dit dan met heilige ontsag, soos dit navolgers van Jesus Christus betaam.

* Is jy geroep om ‘n diens in Christus se kerk te verrig? Onthou dat sy Woord ons enigste riglyn moet bly. Pasop dat jy nie in die versoeking val om jou eie eer te soek nie.

Dien God met blydskap, dankbaarheid en oorgawe. Jesus se kruisdood het ons daarvoor waardig gemaak!

Maar doen dit terselfdertyd met heilige ontsag, sodat andere in jou optrede kan sien dat jy aan die enigste ware en heilige God gehoorsaam wil wees!

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css