Die Weg

 

Die Here sal voorsien

En Abraham antwoord: God sal vir Homself die lam vir ‘n brandoffer voorsien, my seun....En Abraham het dié plek genoem: Die HERE sal voorsien! Sodat vandag nog gesê word: Op die berg van die HERE sal dit voorsien word” – Genesis 22:8-14 (OAV).

Dat Abraham vir Isak moes offer was ‘n profesie op die Lam wat eeue later op dieselfde plek aan ‘n kruishout geoffer sou word, naamlik Christus. Maar God wou nie regtig dat Abraham vir Isak offer nie, en daarom sê God aan Abraham dat hy nie sy hand aan Isak moet slaan nie. Toe Abraham vanaf Isak af opkyk sien hy ‘n skaapram wat met sy horings in ‘n bos vasgevang is. Abraham het hierdie ram in die plek van Isak geoffer en hy het die plek genoem: “Die HERE sal voorsien!”.

Die Here sien ook vandag ons node en versoekinge raak. Hy sal ook in alles voorsien en sorg wat ons op ons weg nodig het, solank dit ook Sy weg is. Dit is juis wanneer die beproewing, soos by Abraham, op sy felste is en geen uitkoms in sig is nie, dat God intree. Watter mens kan ooit God se raadsbesluite deurgrond? Job het gesê: "Nou weet ek dat U tot alles in staat is en dat U kan uitvoer wat U besluit. Wie is dit wat U bedoelinge wou dwarsboom sonder dat hy die insig gehad het? Ek het oor dinge gepraat wat ek nie begryp het nie: U wonderdade was te groot vir my, ek het dit nie verstaan nie” (Job 42:2-3). Dit wat ons baie keer van die lewe verlang, gebeur nie altyd nie. Die redding of verlossing wat die Here bewerk kan niemand vooruit sien nie. Ons kan daarom maar net besef en bely dat ons blind is. Maar die Here sien verder, die oë van die Here (Sag 4:10, Open 5,6) sien alles wat in die wêreld gebeur, en Hy bestuur alles om Sy doel te bereik – ook in ons lewens.

God hou oor ons die wag en Hy sal voorsien. Hy het die ware Paaslam voorsien en Hom gegee tot versoening van die sonde.  “Hy het sy eie Seun nie gespaar nie, maar Hom oorgelewer om ons almal te red. Sal Hy ons dan nie al die ander dinge saam met Hom uit genade skenk nie?” (Rom 8:32 NAV).

Gebed: Here, skenk my Abraham se geloof en gehoorsaamheid, en Isak se stille lydsaamheid sodat ek in elke nood mag sê:”Die HERE sal voorsien”.

Waar geen skepsel ons kan help, help Hy;
wanneer almal vlug, is Hy naby.
In rus en vreugd’, in nood en stryd,
bly Hy dieselfde, ewig en altyd.

Verwerk uit: Gulden Schat van CH von Bogatzky.

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css