Die Weg

 

En die duisternis het dit nie begryp nie (1)

In die begin was die Woord daar, en die Woord was by God, en die Woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur Hom tot stand gekom: ja, nie ‘n enkele ding wat bestaan, het sonder Hom tot stand gekom nie. In Hom was daar lewe, en dié lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis, die duisternis kon dit nie uitdoof nie”.... Hy wás in die wêreld—die wêreld het deur Hom tot stand gekom—en tog het die wêreld Hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense Hom nie aangeneem nie” – Johannes 1:2-11.

Johannes herhaal homself as hy sê: “Hy – hierdie Woord, wat Christus is – was van die begin af by God”. Dit is baie belangrik om te besef dat die Seun van God van ewigheid af reeds by God was en nou ook is.

Vers 3 begin met die woorde: “Alle dinge het deur Hom ontstaan” – deur die Woord wat mens geword het, dit is: deur Christus. Alles wat God geskep het, het Hy deur Sy Seun gedoen. Die Bybel vertel dit op verskeie plekke vir ons (1 Kor 8:6, Kol 1:16, Hebr 1:2). Daarom behoort die eer aan Jesus net soos aan die Vader, en ons aanbid Hom as God, die Seun, onse Here en ons Verlosser.

Ons lees in 1 Johannes 1:4 “In Hom was daar lewe, en dié lewe was die lig vir die mense”.  Dit herinner ons aan die skeppingsgebeure. God het gespreek, en daar het lig en lewe op die aarde gekom. En toe Jesus, die vleesgeworde Woord, in die geestelike duisternis van hierdie wêreld gekom het, het daar eweneens lig en lewe ontstaan. Daarom sê die Here: "Ek is die opstanding en die lewe" (Joh 11:25) en Hy sê ook: "Ek is die lig vir die wêreld. Wie My volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee." (Joh 8:12).

Die aarde leef nie net van die lig en die lewe wat van die son kom nie. Hierdie is maar die tweede (sekondêre) bron vir alles wat op hierdie wêreld leef. Die eerste is Jesus. As Hy nie deur Sy lewe en lig die aarde onderhou nie, as Hy nie deur Sy magswoord alles in stand hou nie (Hebr 1:3), kon die wêreld ondanks die son, nie een oomblik bestaan nie. Ons lees van die hemelse Jerusalem:  "Die stad het nie die son en die maan nodig om hom te verlig nie, want die heerlikheid van God het hom verlig, en die Lam is sy lamp" (Open 21:23).

Soos ons in die hemel nie van die son sal lewe nie, so leef die mensheid in hierdie tyd nie eerstens van die kragte van die natuur nie, maar deur die lewe en die lig van Jesus Christus. Niemand bestaan op hierdie wêreld, ook nie die goddelose, wat nie van hierdie “algemene , onderhoudende” genade lewe nie. Daarom sê die Bybel nie: “die son kom op oor slegtes en goeies" nie, maar: "HY laat immers sy son opkom oor slegtes en goeies" (Matt 5:45).

God self laat die son deur Christus oor alle mense skyn. Maar hulle dank Hom nie daarvoor nie. Alle mense leef van die skepping wat vir hulle deur Christus daargestel word, maar hulle erken dit nie. In die volgende boodskap sal ons sien waarom nie.

Verstaan ons wat Johannes vir ons wil sê? Hy wil sê dat daar geen mens op aarde is, wat nie deur Christus leef nie. Ons almal, goeies en slegtes, leef deur Sy hand.......   (word vervolg: geestelike verligtheid)

Verwerk uit:  “Und die Finsternis hat’s nicht begriffen” – ds Wolfgang Wegert
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css