Die Weg

 

Ons tye en omstandighede

"Dit is nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie" -Handeling 1:7 NAV.

Die Here Jesus vat die toekoms hier in Handelinge 1:7 in twee woorde saam: “tye” en “omstandighede”. Onder die woord “tye” moet ‘n mens verstaan “wanneer” iets gaan gebeur en met “omstandighede” die “manier waarop” die komende dinge sal gebeur.

Ons kan dit ook op ons eie lewe van toepassing maak. Ons kan ons lewe vergelyk met 'n treinreis wat volgens 'n vasgestelde skedule verloop. Daar is reeds vooraf bepaal hoe lank die reis sal duur, en die tyd wanneer en hoe lank die trein elke stasie op sy roete sal aandoen. Dit is die tye. Maar daar is ook die manier waarop ons die reis gaan onderneem, soos in wie se geselskap ons gedurende die reis gaan verkeer, en in watter toestand die trein gaan wees waarmee ons die reis aanpak. Dit is die omstandighede.

Christus sê dat alle tye en die omstandighede, ook ons eie, vasgelê is in God se raadsplan. Hierdie tye en omstandighede lê nie in klippe of sterre nie, maar in God se mag. Die beskikking daarvan berus alleen by die Vader soos wat Hy dit vooraf deur Sy besluit bepaal het. En God hou die uitvoering en uitwerking daarvan in Sy eie hand. 'n Spoorwegmaatskappy laat tog nie sy treine wanordelik loop nie. Dan is daar chaos.  Net so bestuur God nie Sy skepping op ‘n wanordelike wyse nie. Die groot gebeure in die bestaan van volkere en die klein lewe van elke mens, kom alles van Hom:  "Hy het hulle gemaak om oor die hele aarde te woon. Hy het bepaal hoe lank hulle sal bestaan en waar hulle sal woon....... want deur Hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons" (Hand 17:26-28 NAV). 

"Word vyf mossies nie vir twee stuiwers verkoop nie? En nie een van hulle is voor God vergeet nie. Maar selfs die hare van julle hoof is almal getel. Wees dan nie bevrees nie: julle is meer werd as baie mossies" (Luk 12:6-7 OAV).

Ons kan dan in ons harte volkome gerus wees oor môre. Gaan sit maar met 'n rustige gemoed in God se trein. Jy reis saam in Sy geselskap. Môre is nie 'n donker gat vol folterende onsekerhede, waar die noodlot of toeval, of die bose wil van 'n dier regeer nie. God regeer. God die Vader! En môre is in die mag van die Vader.  Dit is die mag van ons Vader deur ons Here Jesus Christus!

Wie saam met Hom reis, reis veilig en .. sonder vrees!

Ds Gabe van Duinen. (De Stem Achter U)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css