Die Weg

 

Sal jy staande kan bly?

(Volg op die boodskap van 2 Mei 2012)

"Iemand wat in versoeking kom, moet nooit sê: "Ek word deur God versoek" nie; want God kan nie verlei word nie, en self verlei Hy niemand nie. Maar ‘n mens word verlei deur sy eie begeertes wat hom aanlok en saamsleep. Daarna, as die begeertes bevrug geraak het, bring dit die sonde voort; en as die sonde ryp geword het, loop dit uit op die dood" - Jakobus 1:13-15.

Ons het gister gesien dat as dit net goed gaan met ons, ons nie die diep wortels van die geloof laat groei wat ons aan God veranker nie. Dan is ons soos die boom met sy oppervlakkige wortels wat totaal afhanklik is van die mens se “onnatuurlike” water.  Die werklike water wat die boom dalk eeue lank kon laat leef is diep onder die aarde buite sy bereik omdat dit nooit nodig was om sy lewensvog anders as by ‘n mensgemaakte omgewing te soek nie. Net so is die mens wat sy lewe in die wêreldse oplossings soek. As die kraantjie van ons aardse verwagtings skielik toegedraai word, wat dan?

Soms is dit nodig dat hierdie kraantjie toegedraai word sodat ons kan besef dat die “water van die lewe” nie in wêreldse stelsels lê nie. Ons noem dit beproewings. Dit is dan vir ons ‘n natuurlike reaksie om, wanneer ons in beproewings kom, te vra: “Hoekom kom dit oor my? Waarom laat God toe dat so iets met my gebeur?” en dan word ons aan allerhande versoekinge blootgestel om ons saligheid buite God te soek. Ons dink dan in ons naïwiteit dat hierdie versoekinge wat op ons pad kom, van God af kom. “Maar God kan nie versoek word nie en self versoek Hy niemand nie”(OAV). Wanneer Hy beproewinge oor ons laat kom, is dit nie om ons in versoeking te lei nie, maar om ons in Hom te veranker sodat ons standvastig en geestelik ryp kan word en die ewige lewe in Hom kan verkry.

Wanneer alles om jou dus donker lyk wanneer jy in beproewings kom, moet jy nie tou opgooi en afstand doen van jou geloof nie. Weet dat dit nie God se wil is dat jy in ongeloof verval nie. Dit kom uit jouself. Jou ontevredenheid volg uit jou begeertes na die tydelike voorspoed en die gemak van die oppervlakkige water wat jy verwag die wêreld aan jou moet verskaf.  As dit nou nie daar is nie, raak jy ontevrede. En as jy eers ontevrede is met jou omstandighede vind daar  bevrugting van hierdie begeertes plaas en dit lei tot twyfel - twyfel in jouself en bowenal, twyfel in God. Dit, op sy beurt, lei weer tot ongeloof, en ongeloof lei tot die toegee aan versoekings en die geestelike dood.

As jy wil weet wat God se wil is met jou lewe, dink daaraan dat dit Sy wil is dat ons sal lewe: "En ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die Waaragtige te ken; en ons is in die Waaragtige, in sy Seun, Jesus Christus. Hy is die waaragtige God en die ewige lewe" (1 Joh 5:20).

Moet dus nie aan God se bedoelings met jou lewe twyfel nie. Hy wil hê dat jou wortels in Hom veranker sal wees en nie net die gemak van hierdie wêreld sal soek nie.  Sy bedoelings met alles is net goed en op Hom kan jy vertrou!

-dw-

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css