Die Weg

 

Geloof en krisis

Deur die geloof het Noag, toe hy ‘n goddelike waarskuwing ontvang het aangaande wat nog nie gesien was nie, met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak tot redding van sy huisgesin, waardeur hy die wêreld veroordeel het en ‘n erfgenaam geword het van die geregtigheid wat volgens die geloof is” – Hebreërs 11:7 OAV.

Ons lees in Hebreërs11:7 dat Noag deur die geloof 'n ark gebou het. Daar was ‘n dubbele doel met hierdie ark: Dit moes die oordeel aandui oor die mensegeslag van daardie tyd, en dit moes dien tot redding van Noag en sy huisgesin. In die tyd van Noag het die kultuur opgebloei. Die één verrassende uitvinding het op die ander gevolg. Die lewe het steeds gemakliker geword. Maar saam met die kulturele opbloei het die geestelike verval ook gevolg. Hoe meer die mens aan die aardse lewe geheg geraak het, hoe meer het hulle vervreemd geraak van God. Die goddeloosheid het toegeneem.

 "Hy het ook die wêreld van die outyd nie gespaar nie, maar die sondvloed oor die wêreld van goddelose mense gebring. Net vir Noag wat die wil van God verkondig het, en sewe ander mense het Hy gered" (2 Petrus 2:5).

Toe kry Noag bevel om daardie wonderlike boot te bou. En wat 'n vreemde verskynsel was dit nie te midde van die wêreld met sy selfverheerlikende kultuur nie: dié ark van Noag. Jare lank het dit één magtige boodskap gebring: "Julle hooggeroemde kultuur gaan ten gronde. Behoud is alleen moontlik in gemeenskap met Noag, deur geloof in die Woord van God". Die bouwerk het skerp kritiek uitgelok. Spotters was daar by die duisende. Hulle het gesê Noag is stapelgek. Net 'n paar het hierdie onheilsprofesie geglo. Die res van die mensheid het hulle uitgelag en uitgejou. Maar hierdie paar is gered toe die aangekondigde oordeel uiteindelik gekom het.

Geloof bring nog altyd 'n skeiding tussen mense. Daar is altyd kwaai spotters aan die eenkant, en enkele skugtere geloofsgenote aan die anderkant. Wat die ark in Noag se tyd was, is die kerk vandag - 'n vreemde verskynsel. Tog eintlik uit pas met die tyd, sou baie mense sê. Tussen die restaurante en winkels, kolleges en universiteite, banke en kantore, kroeë en teaters, staan die kerk. Die kerk verkondig - net soos die ark - die komende oordeel van God, maar ook die enigste weg tot redding. Duisende spot met die kerk. Maar daar is ook diegene wat die prediking glo en redding vind -vreugde, saligheid in Jesus Christus, die ark van ewige behoud.

Soos dit in die dae van Noag was, sal dit ook wees by die koms van die Seun van die mens. In daardie dae voor die sondvloed het hulle soos gewoonlik geëet en gedrink en getrou tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het. Hulle het nie besef wat aan die gang was nie, totdat die sondvloed gekom en hulle almal weggesleur het. Net so sal dit gaan by die koms van die Seun van die mens. Dan sal twee mense op die land werk, die een sal saamgeneem en die ander een agtergelaat word. Twee vroue sal by die meul koring maal, die een sal saamgeneem en die ander een agtergelaat word. Bly dus waaksaam, omdat julle nie weet watter dag julle Here kom nie” - Matteus 24:36-42 NAV.

Dr FE Hoekstra (Dagfinale)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css