Die Weg

 

God heers(1): Getel en Geweeg

"Op dieselfde oomblik het daar vingers van ‘n mens se hand te voorskyn gekom en teenoor die kandelaar op die kalk van die muur van die koninklike paleis geskrywe, en die koning het die deel van die hand gesien wat geskrywe het" - Daniël 5:5 OAV.

"En dit is die skrif wat geskrywe is: Mené, mené, tekél ufarsín" - Daniël 5:25 OAV.

Mené : God het die jare van u koningskap getel

Ons sien hoe God deur alle eeue, voordat Hy sy oordele oor groot sondes voltrek, tog die mens eers waarsku. Hy het Noag gebruik om die toenmalige wêreld te waarsku, maar die mense het nie geluister nie. Hy het vir Jona gebruik om Ninevé te waarsku en hulle het wel geluister. Die HERE het die profete gebruik om Sy volk te waarsku dat Jerusalem vernietig sou word, maar hulle het nie geluister nie. Ons huidige wêreld sal ook vergaan, ook dit het Hy al aan ons bekendgemaak.

In die teks hierbo sien ons hoe die HERE vir Bélsasar, die goddelose koning van die Chaldeërs, waarsku. Dit is die finale waarskuwing, en tog verontagsaam hy dit: “Maar u, Bélsasar, sy seun, het u hart nie verneder nie, alhoewel u dit alles weet” (v22). 

As ons nou vandag eerlik met onsself wil wees, moet daar nie ook op ons muur geskryf staan nie: God het ons werke en handelinge getel? Wie kan nog ontken dat ons land oorvol is van sonde en gruweldade wat vinnige en strenge oordeel verdien? Ons sien hoe sonde op sonde toeneem. Vir God is dit nie verborge nie.

Het God ons sonde getel? Laat ons dit ook tel vir sover dit vir ons moontlik is en saam met Dawid smeek: "Was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde" (Ps 51:4). As ons ons ongeregtighede sou tel, tot skuldbelydenis sou kom en ons voor God verneder, dan sal God dit nie tel tot ons veroordeling nie. God sal nie daaraan dink nie. As ons egter nie aan ons sondes dink nie, dan sal God wel daaraan dink.

Gaan dus met ‘n opregte geloof na Christus. Alleen ter wille van Hom en deur Hom sal ons gespaar bly. Bid ernstig tot God dat Hy deur Sy Gees vir jou die heilige syferkuns leer waarom Moses in Psalm 90:12 (OAV) smeek: "Leer ons om ons dae so te tel dat ons ‘n wyse hart mag bekom!"

As die verderf oor ons land aanbreek, en die woorde:  “Mené, mené” onherroeplik geskrywe word omdat die goddeloosheid botvier, sal Hy dié ken wat aan Hom behoort en wat Hy opgeteken het in die Boek van die Lewe (Open 20:12). God sal hulle verdrukkings en omswerwinge tel en hul trane in Sy kruik versamel: "U het my omswerwinge getel; hou my trane in u kruik; is hulle nie in u boek nie? Dan sal my vyande agteruitwyk op die dag as ek roep; dit weet ek dat God aan my kant is" (Psalm 56:9). Hulle sal vir die ewigheid onder die uitverkorenes tot die lewe getel word.  (Sien ook Volkome vertroue op God)


 (Word vervolg)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css