Die Weg

 

Die Bybel en die gesin

Leer dit vir jou kinders deur met hulle daaroor te praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan”..  - Deuteronomium 11:19 NAV.

Daar is vandag baie probleme met die gesinslewe. Die verhoudings tussen man en vrou word afgebreek en die band tussen ouers en kinders word verskeur. Hoeveel kinders loop daar nie rond wat glad nie weet waar hulle pa’s of ma’s, of dalk albei is nie? As die band tussen ouers verbreek, beland die kinders dikwels  op straat. Die aftakeling van die gesin is die kanker van ons moderne samelewing.

Alleen die Woord van God (soos ons dit in die Bybel vind) kan hierdie verrotting in die samelewing keer. Nie die Bybel in die kas, die oorblyfsel van 'n vergane Christendom nie. Nie die Bybel wat mense by ‘n spesiale geleentheid ontvang het - stofbedek - maar nog net so kraaknuut soos die dag toe hulle dit ontvang het nie. Nee, die Bybel wat stukkend gelees is. Die Bybel wat eselsore maak van al die blaai daardeur. Die Bybel wat saam met ons kinders in die familiekring gelees en weer gelees word. Opmerklik is die toevoeging: “met hulle daaroor te praat”. Dit beteken dat pa en ma die waarheid van die Bybel op  hul kinders se harte moet druk sodat dit hulle altyd sal bybly. 'n Aangrypende toneel! “As jy in jou huis sit” (OAV).  Laat ons saam eet, saam 'n speletjie speel, 'n takie verrig, saam kuier, saam voor die televisiestel sit. Dit is goed, solank daar ook tyd ingeruim word om saam uit God se Woord te lees en daaroor te praat. As ons dit biddend doen, word dit 'n geweldige seën vir die gesin. Dan word God se Woord die fondament van so 'n gesin, en die gesin leef uit die kennis van daardie Woord. Die gesin ontdek homself in die Woord. Dit trek man en vrou, ouers en kinders na mekaar toe, en saam met mekaar, terug na God toe.

Daar gebeur elke dag so baie in die lewe van elke gesinslid, goed en sleg. Elkeen bring die wedervarings van sy of haar dag saam na huis en haard. Dan is dit heerlik dat die gesin na God se Woord kan luister wat vir jou sê: “Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede.” (Ps 103:3-4).

Gelukkig is die gesin wat sy lewensap uit hierdie Bron suig!

Ds Gabe van Duinen

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css