Die Weg

 

Die Evangelie verander somber gesigte na warm harte

Met somber gesigte gaan hulle staan, ...“Het ons hart nie warm geword toe Hy op die pad met ons gepraat en vir ons die Skrif uitgelê het nie?” - Lukas 24:17,32.


In die na-Paasfees tyd verval baie mense wat van die gebeure by Golgota gehoor het, weer in somberheid. Ons lewens word oorheers deur negatiewe gedagtes, kommer of kleingeloof. Veral wanneer berigte oor Jesus van Nasaret die wêreld ingestuur word, wat ons ontstel. Was Hy regtig die Seun van God? Is die vier Evangelies in die Bybel die waarheid? Watter waarde het sy lewe op aarde destyds, vir my vandag?

Almal praat daaroor – maar dit bring geen vreugde nie.

Kort na Jesus se kruisiging het twee manne van Jerusalem na Emmaus geloop. Hulle het die kruisiging beleef, ook die boodskap van die leë graf van Jesus gehoor. Dit het hulle ontstel. Hulle kon nie verstaan dat iemand anders kon voel oor die ontstellende dinge nie. Hulle het gehoop dat Jesus die verlosser van Israel sou wees, maar nou al hierdie gebeure. Daarom was daar geen blydskap in hulle harte nie.

Hoe beleef jy al die Paasfees feite - lyding, dood, opstanding?

Hoe beleef jy die gesprekke oor Jesus, sy kerk, die Christendom, lyding van gelowiges en ander, kommer oor allerlei dinge wat die toekoms duister maak?

Negatief? Maak dit jou gesig somber, sonder hoop en sonder vreugde?

Weet jy, daar is slegs een bestanddeel van jou gesprek met mense wat jou hart weer warm kan maak! Ons lees in Lukas 24: “Daarna het Hy (Jesus) by Moses en al die profete begin en al die Skrifuitsprake wat op Hom betrekking het, vir hulle uitgelê.” (vers 27). Daar word verder berig: “Hy neem die brood, vra die seën, breek dit en gee dit vir hulle.” (vers 30).

Die Woord van God, wonderlik volledig saamgevat in die Bybel, bevat alles wat jou somber hart warm kan maak. Bolangse praatjies, lasterlike geskrifte oor Jesus, mense wat sy godheid bevraagteken, negatiewe gesprekke oor die toekoms, sal jou nie hoop gee nie. Gaan egter weer terug na die geskenk van God, sy Woord. Lees en oordink die profesieë van die Ou Testament, sien en beleef die vervulling daarvan in die kruis en opstanding van Jesus.

En wanneer jy die breek van die brood tydens Nagmaal sien en daarvan eet, sal God jou geloofsoë nog verder oopmaak.

Ons roeping vandag is om aan elkeen wat somber gesigte het die Evangelie te vertel. Met blydskap wat van Bo in ons harte geplaas is. Bid dat die Gees van God oë sal oopmaak, sodat mense se harte warm gemaak kan word met die vaste hoop en sekerheid dat Jesus waarlik die Verlosser is.

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css