Die Weg

 

God se Dienaar - Nietig sy begin, tog magtige Verlosser

"Wie sal ons glo as ons hiervan vertel? Wie sal die mag van die Here hierin kan raaksien? Die dienaar was soos ’n loot wat voor die Here uitspruit, soos ’n plant wat wortel skiet in droë grond" Jesaja 53:1-2.

Jy weet sekerlik ook hoe lyk daardie nuwe loot wat uitspruit nadat ‘n wingerdstok gesnoei is. Of die onverwagse takkie, wat begin groei uit die wortels van ‘n boom wat uitgekap is. Soms so nietig dat jy dit met een pluk kan verwyder en weggooi. Jy SIEN nie ‘n moontlike sterk tak daarin nie. Jy GLO ook nie as iemand vir jou vertel dat daar iets besonders van die takkie verwag kan word nie.

So ongelooflik - moeilik om te glo - is God se pad van verlossing deur Jesus Christus. Die boek  Jesaja profeteer nie slegs oor uitkoms vir die ou Israel nie, maar oor God se Dienaar wat as Verlosser vir die wêreld sou kom. Om sy groot taak te kon doen, moes Hy mag hê, groot wees in die oë van die mense, die goedkeuring van konings en raadslede wegdra. So het die mense van Hom verwag.

Hy het egter totaal anders na die wêreld gekom. Soos ‘n onaansienlike takkie, wat maklik vernietig kon word. Gebore uit ‘n jong verloofde meisie, wat verdink word van owerspel. Neergelê in ‘n krip, in die laaste noodbehuising vir armes en laatkommers. Skaapwagters hoor van Hom, sterrekykers uit die verre Ooste, maar die koning van sy eie mense wou Hom laat doodmaak. Hy word ‘n voortvlugtende, onwelkom. “Wie sal ons glo as ons hiervan vertel? Wie sal die mag van die Here hierin kan raaksien?” het Jesaja al gesê.

In die Nuwe Testament lees ons: “Alhoewel Jesus so baie wondertekens voor die mense gedoen het, het hulle tog nie in Hom geglo nie. So moes die woorde van die profeet Jesaja vervul word: “Here, wie het geglo wat ons gehoor het? En aan wie is die mag van die Here geopenbaar?” (Joh 12:37-38).

Die apostel Paulus skryf later dat die verlossingsboodskap oor ‘n gekruisigde Jesus dwaasheid vir die slim mense is, ‘n verleentheid vir die destydse Jode (1Kor 1:23). Hy was self vroeër ‘n skrifgeleerde, wat Jesus nie wou aanvaar as die beloofde Messias nie. Tog kom hy tot geloof en word getuie van hierdie Jesus. 

Die almagtige God voer egter sy besluite deur. Hy bring verlossing deur sy Dienaar, soos geen mens sou verwag nie. Die skynbaar nietige Dienaar, wat in swakheid na die wêreld gekom het, is aan ‘n houtkruis vasgespyker – soos ‘n onwelkome takkie wat op die ashoop gegooi moes word. Maar juis daarom kon Hy verlosser wees. Sy kruisdood was noodsaaklik, omdat Hy in die plek van my en jou wat swak en sondige takkies is, Godverlatenheid moes deurgaan. Ons wat nie werd is om deel van God se tuin te wees nie, word deur sy Gees nuwe lote. Ons kan vrug dra - ongelooflik! Ons word raakgesien - deur God self! Ons word getuies van die Dienaar, wat klein begin het, maar magtig geëindig het - aan die regterhand van sy Vader. Aan Hom is alle mag in die hemel en aarde gegee.

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css