Die Weg

 

Om God se teenwoordigheid te ervaar

Die Here is naby almal wat Hom aanroep, almal wat Hom in opregtheid aanroep” Psalm 145:18.

Jy verlang na die nabyheid van God maar Hy voel soms so ver verwyderd van jou. Die geheim is om te bid: “bid sonder ophou” (1 Tes 5:17). Dan sal jy ook die versekering ontvang: “Die Here is naby almal wat Hom aanroep”. Gebed besit 'n wonderlike krag. Dit help ons om naby God te kom, en om ons in sy teenwoordigheid te hou. God is oral, en as die Almagtige is Hy altyd bereid en ook in staat om ons van 'n voortdurende gemeenskap met Hom te verseker.

Maar hoe kan ons altyddeur bid? Die antwoord is eenvoudig en duidelik. Besef en aanvaar dat God naby jou is, en dat sy Gees in jou is, dan sal jy voel hoe natuurlik dit is om elke oomblik met jou behoeftes en begeertes na Hom te gaan. Dit is die geheim van die gebedslewe, waaromtrent Paulus skrywe: “Terwyl ons nag en dag baie ernstig bid” (1 Thess. 3 : 10). Dit is maar net wanneer jy 'n lewe weg van God lei dat jy sal sê: “Ek moet tyd neem, ek moet eers die moeite doen om God te vind voordat ek kan bid”. Vir die ware Christen egter is die lewe 'n gedurige omgang met die Vader. “In u Naam juig hulle die hele dag” (Ps. 89 : 17). Die omgang tussen die Vader en sy kind behoort onafgebroke te wees. Net so moet die gebed 'n daaglikse ingesteldheid word, soos asemhaling of slaap. Dit is nie iets wat elke dag opnuut ingeoefen moet word nie. Die besef dat ons ten volle afhanklik is van die onsigbare God, en dat ons Sy voortdurende teenwoordigheid by ons  vir ons mag toe-eien, is die geheim van 'n lewe tot eer van God.

Aanvaar vandag nog God se nabyheid, sodat jy jou te eniger tyd tot Hom kan wend. Volgens die woorde van Paulus moet jy: “oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend" (Filip. 4 : 6 – 7 NAV).

Onthou hierdie twee dinge:  (1)'n God wat altyd naby is met sy onbeperkte en oorvloedige genade en (2) sy kind, geheel en al swak, wat tot die Een roep wat verseker sal hoor en antwoord.

Dr Andrew Murray

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css