Die Weg

 

Volkome vertroue op God

(Hierdie boodskap volg op "Angs" van 8 Maart)

"U het my omswerwinge getel; hou my trane in u kruik; is hulle nie in u boek nie? Dan sal my vyande agteruitwyk op die dag as ek roep; dit weet ek dat God aan my kant is. Deur God sal ek die woord prys; deur die HERE sal ek die woord prys. Ek vertrou op God, ek vrees nie; wat kan ‘n mens my doen? want U het my siel gered van die dood - ja, my voete van struikeling - om te wandel voor die aangesig van God in die lig van die lewe." Psalm 56:9-14 OAV.

Dawid het sy God geken en geweet dat Hy vir sy kinders sorg. Hoe kon Dawid die Here bid dat Hy sy omswerwinge moes tel en ook sy trane as hy nie daarvan bewus was dat God alles weet, alles getel het en ook alles bestuur nie? Hierdie kennis gee Dawid Godsvertroue, hierdie erkenning van God vernietig Dawid se angs.

Hoor wat sê Dawid verder: “In u boek staan hulle opgeteken” (NAV). Daar is geen twyfel daaraan nie dat die Hemelse Vader jou weë tel, jou dae, jou hare op jou hoof, en ook jou trane. Die Here bewaar dit!

Dawid het ook sy God so goed geken dat hy Hom met mense kon vergelyk. Hy het Saul geken, sy mag en sy dienaars. Hy het geweet hoe gevaarlik die koning en sy geregsdienaars was. Maar dan kyk hy op na God, die Almagtige, na God se krag, majesteit, soewereiniteit en oordeel. En dit maak hom rustig sodat hy twee keer sê: “Ek vertrou op God, ek vrees nie; wat kan ‘n mens aan my doen?

Wat kan Saul aan my doen? Dit is waar, mense kan jou wegstuur, jou besteel, jou bedrieg, jou belaster. Hulle kan jou slaan en jou doodmaak. Maar meer kan hulle nie. Onthou wat Jesus eenkeer gesê het:  "En Ek sê vir julle, my vriende: Moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak en daarna niks meer kan doen nie; maar Ek sal julle wys wie julle moet vrees: vrees Hom wat, nadat Hy doodgemaak het, by magte is om in die hel te werp; ja, Ek sê vir julle, vrees Hom!" (Luk 12:4-5).

Geen mens kan ons lewe vernietig nie, want wanneer ons sterf, is ons nie dood nie. Jesus het gesê: "Ek is die opstanding en die lewe; wie in My glo, sal lewe al het hy ook gesterwe" (Joh 11:25). Self as mense ons doodmaak, dan lewe ons nog. Meer as hierdie, in elk geval verganklike lewe, kon Saul nie van Dawid wegneem nie.  Alles wat ‘n mens ons hier op aarde ontneem, moet ons kort voor lank in elk geval hier agterlaat. Maar die ewige lewe kan niemand van ons wegneem nie. Kan ons die verganklike dinge hier op aarde, wat mense van ons kan wegneem, ooit meet teenoor die ewige heerlikheid van die hemel? Daarom het Paulus gesê: "Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie" (Rom 8:18).

Wat kan mense dus aan ons doen? Niks! Hulle kan ons van ons verganklike vodde beroof, maar hulle beroof ons nie van die skat van die ewige lewe nie, nie ons geloof nie en nie ons Here en Heiland Jesus Christus nie. Dié behou ons vir ewig.

 (Uit:: "...der die Tränen zählt" – ds Wolfgang Wegert)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css