Die Weg

 

Om te volhard

Sy antwoord was: "My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is." Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees’. 2 Korintiërs 12:9 NAV

God het toegelaat dat daar ‘n krisis oor Jakob toesak, daardie nag toe Jakob met Hom by Pniël geworstel het. Dit het Jakob in direkte kontak met die HERE gebring. In daardie oomblik van gevaar is Jakob se geloof en kennis van God versterk sodat hy ‘n nuwe oorwinnende lewe kon lei.

Die HERE moes vir Dawid deur moeisame en pynlike dissipline leer om op die almagtige krag en getrouheid van God te vertrou, wat onontbeerlik was in sy latere lewe as koning van Israel.

Die uiterstes wat Paulus dikwels moes deurstaan, het hom, en natuurlik later die Kerk deur hom, die volle betekenis geleer van die groot belofte van die HERE aan hom: “My genade is vir jou genoeg”.

Dit is net ons eie beproewings en ontberings wat baie van ons gelei het om Hom te ken en op Hom te vertrou. Ons het geleer om uit Hom die volle maat van genade te put wat onontbeerlik is vir die uiterstes waarin ons onsself soms bevind.

Die probleme en struikelblokke wat op ons weg gelê word toets ons geloof en volharding. Wanneer hindernisse in die  pad van ons plig kom staan, moet ons ons tot Jesus Christus wend. En terwyl ons op die geloofspad voortgaan, moet ons op Hom vertrou en moet ons volhard tot die einde toe: "En die volharding moet end-uit volgehou word sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming" (Jak 1:4).

A B Simpson

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css