Die Weg

 

Om tot kennis van God te kom - Godsdienstig of gelowig?

Dit was die bedoeling van God in sy wysheid dat die wêreld nie deur geleerdheid tot kennis van God sou kom nie. Daarom het God in sy goedheid besluit om deur die prediking wat vir die wêreld onsin is, dié te red wat glo” 1 Kor 1:21.

‘n Mens kan so baie bereik, maar tog so min besit. Hoeveel mense  gee hulle lewe vir prestasie, erkenning, medaljes of toekennings, om op die hoogste sport van die leer te kom – en as hulle daar kom, besef hulle dat daar ‘n groot leemte in hulle lewens is?

In die filmbedryf is daar bv. geen hoër sport as die ontvangs van ‘n Oscar nie. Meryl Streep het haar derde Oscar op 26 Februarie 2012 ontvang. ‘n Wonderlike prestasie, sy dra die kroon wat talle ander akteurs begeer. Sy is reeds 62 jaar oud en het alles bereik wat ‘n mens in haar beroep kan. Tog is daar iets wat sy mis. In 2008 is ‘n onderhoud met haar gevoer oor haar rol in die film "Doubt", waarin sy die rol van ‘n Rooms Katolieke suster speel. “I think I can understand the solace that’s available in the whole construct of religion. But I really don’t believe in the power of prayer, or things would have been avoided that have happened, that are awful. So it’s a horrible position as an intelligent, emotional, yearning human being to sit outside of the available comfort there. But I just can’t go there.” (The Sunday Telegraph, 12 Dec 2008). Oor godsdiens: "I follow no doctrine," she replies. "I don't belong to a church or a temple or a synagogue or an ashram." (The Independent, 24 January 2009).

Wat hoor ‘n mens uit hierdie opmerkings? Sukses in jou beroep kan jou steeds sonder troos (solace) laat. Jy kan ‘n intelligente, emosionele, hunkerende persoon wees, maar geen geloof in gebed besit nie.

Wat het die mens nodig? Kennis van godsdiens of geloof? Die brief aan die Korintiërs stel geloof in Jesus Christus teenoor die “intelligente” wysgere van destyds. Die Here se bedoeling was dat “die wêreld nie deur geleerdheid tot kennis van God sou kom nie”. Al die slim gedagtekonstruksies oor religie bly menslike wysheid. God het homself deur ‘n “dwaasheid” bekend gemaak. Die prediking van ‘n kruisevangelie is God se wysheid, wat in die hart en gedagtes van geen mens opgekom het nie.

Waarna moet ons streef? Wat gee blywende troos en sekerheid? Nie om die toppunt van jou prestasies te bereik nie. Nie in natuurlike intelligensie nie. Daar is slegs een antwoord: Jesus Christus, die gekruisigde! God wat mens geword het. Die troos van opregte liefde. Die Trooster Gees gee nuwe lewe in dooie harte. Hy lei ons deur die eensaamheid en hooploosheid van die wêreld na geborgenheid en sekerheid. Hy het ons leer bid: Ons Vader.

Geloof is die aanneem van die troos, wat in Jesus alleen gevind kan word.

Geloof maak gebed ‘n ervaring, nie om te kry wat jy vra nie, maar om te mag praat. Met die Allerhoogste in gesprek te wees. Deur gebed maak God Hom aan ons bekend, leer Hy ons die pad wat ewige waarde het.

Geloof bring ons op ons knieë, laat ons van die hoë sporte van die leer afklim en ons kleinheid voor die Almagtige besef.

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css