Die Weg

 

Let op die HERE se dade van trou

Hy het die stormwind stilgemaak en die golwe van die see het bedaar. Die seevaarders het hulle verheug oor die kalmte. God het hulle veilig gelei na die hawe waar hulle wou kom” Psalm 107: 29-30.

Hierdie psalm wys vir ons hoe God in sy getrouheid ons uit ons wêreldse ellende verlos wanneer ons willens en wetens afgedwaal het.  Die vier voorbeelde wat in Psalm 107 gegee word dek omtrent ons hele menslike bestaan. Daar is seker geen mens wat nie ondervinding het van die ellende van verlorenheid, depressiwiteit, krankheid of die storms van die lewe wat hierin beskryf word nie. Maar wanneer ons ons vertroue op God stel word ons uit hierdie ellendes verlos. Die HERE verwag egter dat ons ons sal bekeer en in elke omstandigheid op Hom sal vertrou, en dat ons Hom sal loof en prys wanneer Hy ons hulpgeroep verhoor het. Na elke geval van verlossing, volg die refrein “Hulle moet die HERE loof vir sy troue liefde, vir sy wonderdade wat hy aan mense doen ” (verse 8, 15, 21, en 31).

Die woestynreisigers (verse 4 tot 9) is mense sonder geestelike tuiste en hopeloos verlore. Hulle het die pad totaal byster geraak en het aan die einde van hulle geestelike en fisiese kragte gekom. Maar wanneer hulle hul na die HERE wend, sal Hy hulle uit hul ellende verlos en hulle weer op die regte pad bring (verse 6 en 7).

Die mense in die gevangenis (verse 10 tot 16) is mense wat die leiding van die Heilige Gees in die wind geslaan het. Die bekommernisse en die spanning van hierdie wêreld het hulle in die diep duisternis van depressiwiteit laat beland. “Hulle was gevangenes, in ellende en boeie” (vers 10).  Die HERE sal hulle uit hul diep duisternis bevry en hulle boeie stukkend breek (vers 14).

‘n Mens se dwaasheid en sonde kan jou in diep ellende stort soos wat verse  17-22 dit beskryf. Om in rebelsheid teenoor God en in sonde te lewe kan op die lang duur geen vrede bring nie.  Dit lewer net geestelike en liggaamlike krankheid en ellende op, en kan jou tot aan die rand van die dood bring. Maar die HERE sal so 'n mens weer bevry en van die dood laat omdraai (vers 20).

Verse 23 tot 32 is ‘n pragtige beskrywing van die mens wat deur die storms van die lewe geteister word. Elke mens ondervind gedurende sy lewe hierdie tydperke van storms en onstuimigheid. Ons word rondgeslinger deur die woeste golwe van die lewe en dit wil voorkom of ons nooit rus sal vind nie. Maar is dit nie ook ‘n goeie uitbeelding van die sakewêreld van vandag, waarin die meeste mense hulle bestaan moet maak nie? Hy stuur die storms wat mense, nieteenstaande hulle kennis en ervaring, radeloos van angs laat steier en waggel  soos op ‘n skip in ‘n stormwind. Maar die HERE sal ook hierdie storms laat bedaar vir díe mense wat op Hom vertrou en Hy sal weer kalmte en vrede bring (vers 29).

Uiteindelik sien ons in verse 33 tot 42 dat God agter alles sit. Die Here beheer die natuur en die samelewing. Maar die HERE verwag dat ons in elke omstandigheid op Hom sal vertrou, dat ons na Hom sal roep om hulp en dan baie belangrik: dat ons Hom sal loof en prys wanneer Hy ons uit ons angs verlos.

Die psalm sluit af met die oproep aan almal van ons: “Wie verstandig is, moet op hierdie dinge ag gee, hulle moet let op die HERE se dade van trou”.

-dw-

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css