Die Weg

 

Ons regverdige Regter

Verheffing kom nie uit die ooste of uit die weste of uit die woestyn nie! Nee, dit is God wat verneder of verhef, Hy is die regter!”  Psalm 75:7-8.
Elkeen wat hoogmoedig is, sal verneder word; en hy wat nederig is, sal verhoog word” Lukas 18:14.

Die kinders van God kan Hom loof en prys! Waarom? Nie net omdat Hy by ons is en magtige dade doen nie. Hy is ook die regverdige Regter.

Psalm 75 is ‘n loflied, omdat God, wat die almagtige Skepper is, sy volk teen die goddelose beskerm het. In die loflied word ‘n baie belangrike saak uitgelig. Die mens self of ander mense bepaal nie jou posisie in die samelewing of die wêreld nie. Dit lê in die mag van die Regter, God self. Hy verneder en Hy verhef. So het Jesus ook gepreek. Hoogmoediges sal verneder word, nederiges sal verhoog word. Daarom moet ons afhanklik van God leef, want daardie mense sal geseën word, leer Hy in die saligsprekinge.

Die waarheid van God se uitspraak beleef ons daagliks in die wêreld. Hoeveel politieke leiers, groot besigheidsmanne, manne van aansien in die samelewing, en diesulkes se hele kaartehuis het nie in ‘n oomblik in duie gestort nie! Soms is dit hoogmoediges, wat hulle teen God verhef en spot met sy heerskappy, wat tot niks verneder word.

In ons daaglikse lewe is dit ‘n waarskuwing, maar ook tot groot troos. Wees nie hoogmoedig nie, dink nie meer van jouself as wat jy is nie, verbeel jou nie dat jy alles onder beheer het nie. Nee, wees nederig voor God, leef jou afhanklikheid teenoor Hom uit. Getuig van sy almag. Erken Hom as Regter. Dan sal jy ook getroos wees wanneer jy moet ly onder onregverdiges, of onder hoogmoediges wat almal rondom hulle vertrap om bo uit te kom. Dit gebeur soms in die werkplek; dit is tragies wanneer die huwelik daardeur vernietig word; en dit is hartseer wanneer die kerk deur sulke mense misbruik word.

Wees egter getroos: God is die regverdige Regter. Niemand kan meer wees, of sal hulle in belangriker posisies kan handhaaf, as wat God toelaat nie. Moenie reg in eie hande neem nie, laat die regspraak en optrede aan God oor.

Loof Hom! Want Hy is by ons, Hy het magtige dade gedoen en Hy is die regverdige Regter.

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css