Die Weg

 

'n Vuur wat nie geblus kan word nie

"Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en Samaría en tot aan die uiterste van die aarde" Handelinge 1:8 OAV.

Die goddelike krag waarvan Jesus in hierdie vers praat is ‘n hewige vuur. Moses het dit beleef. Hy het dit van God ontvang. Maar sy vuur is skynbaar vinnig geblus toe hy die Egiptenaar doodgeslaan het. Ook Christene maak soms groot foute in die Ryk van God, omdat hulle in hul eie ywer, in hul eie krag, in hul emosionaliteit iets goeds wil doen.

Na 40 jaar sonder toekomsvisie beleef Moses ‘n nuwe ervaring terwyl hy sy skoonpa se skape oppas. Daar waar byna geen plantegroei voorkom nie, is daar ‘n uitgedroogde bos, en hierdie bos brand. Eintlik moes hierdie bos in die woestynhitte sommer dadelik uitgebrand het, maar tog gebeur dit nie. Dit fassineer Moses en hy gaan nuuskierig nader. Dan hoor hy die stem van God: “Moenie nader kom nie. Trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan, is heilige grond" (Eks 3:5).” Moses was bewus van ‘n verlorenheid, ‘n mismoedigheid en ‘n uitgebrandheid wat hy ervaar het nadat hy die Egiptenaar doodgeslaan het.  En dan weet Moses: hy is hierdie bos! En die vuur van God brand in hom, maar dit verteer hom nie.

Die boodskap aan Moses  is ook op ons van toepassing. Wanneer jy die gevoel kry dat jy jou in die woestyn bevind, as jy moedeloos is, as jy in ‘n krisis verkeer, terugslae beleef, foute begaan, geen toekomsvisie het nie; as jy vrees dat die Heilige Gees van jou weggeneem is, dan sê die Woord van God vir jou: "‘n Riet wat geknak is, sal Hy nie afbreek nie en ‘n lamppit wat rook, nie uitdoof nie; Hy sal die wil van God laat seëvier" Mat 12:20 NAV. God het ‘n vuur wat nie ophou brand nie.

Dink terug aan die tyd toe Jesus en die Heilige Gees in jou hart gekom het, toe jy wedergebore is tot ‘n lewendige hoop en ‘n kind van God geword het? Daar het Jesus Sy vuur in jou aangesteek.

Maar hoe sien die gewone daaglikse lewe daaruit? Ook ek ken my krisisse en terugslae, my foute en teleurstellings. Ek ken die dorheid van die woestyn. Maar ek het in God se Woord gevind dat die vuur van die Heilige Gees ‘n ander kwaliteit het as wat mense in my kan aansteek.

Ek het baie boeke gelees en was begeester daardeur. Ek het gedink: dis hoe dit moet wees! Dan kom iemand weer met iets anders en ek hardloop dit agterna. Ek het elke keer nuwe vuur gekry, maar dit het nie my siel bevredig nie. Ek het in sirkels gedraai soos ‘n warrelwind, totdat ek op ‘n keer moes opmerk: al hierdie vure was net illusies. Op ‘n dag het die Here dit aan my duidelik gemaak: “Waarom hardloop jy hierheen en daarheen? Waarom kyk jy na die weste, ooste, noorde en suide, maar kyk nie op na My toe nie? Hoekom kyk jy nie in jou eie hart nie? Ek het jou eenmaal My Gees gegee. Dit is ‘n vuur wat sal bly brand, ook wanneer die duiwel dit probeer blus”.

Voel jy geestelik terneergedruk? Weet dan dat hierdie selfde vuur in jou is. Jy dink aan die wonderlike dae van jou bekering, jou oorgawe, jou diens. Jy dink aan die tyd van jou eerste liefde teenoor Christus. En nou voel dit vir jou of jy leeg is, soos ‘n uitgeskudde watersak. Moenie besorg wees daaroor nie. Want Jesus het gesê: “Ek sal ‘n vuur aansteek. Ek sál dit doen”. En wanneer Hy in harte eenkeer ‘n vuur aangesteek het, dan kan dit gaan soos dit wil, maar hierdie vuur sal nooit doodgaan nie. Want Christus sal nooit toelaat dat die gloeiende kole geblus word nie. Hy sal dit weer aanblaas.

Verwerk uit:  Das nie verlöschende Feuer - ds Wolfgang Wegert
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css