Die Weg

 

Waartoe ons geroep is

Want U het my niere gevorm, my in my moeder se skoot geweef. Ek loof U, omdat ek so vreeslik wonderbaar is; wonderbaar is u werke! En my siel weet dit alte goed. My gebeente was vir U nie verborge toe ek in die geheim gemaak is nie, kunstig geweef in die dieptes van die aarde. U oë het my ongevormde klomp gesien; en in u boek is hulle almal opgeskrywe: dae dat alles bepaal was, toe nog geeneen van hulle daar was nie”. Psalm 139:13-16

God het ‘n plan met elkeen van Sy kinders. Reeds voor ons geboorte het Hy ons lewenspad vir ons bepaal. Ons is geskape tot Sy eer en ons het elkeen spesifieke talente ontvang vir dít wat Hy in Sy groot Raadsplan met elkeen van ons in gedagte gehad het. Vir Jeremia se die HERE: “Voordat Ek jou in die moederskoot gevorm het, het Ek jou geken; en voordat jy uit die liggaam voortgekom het, het Ek jou geheilig; Ek het jou tot ‘n profeet vir die nasies gemaak“(Jeremia 1:5).  Paulus sê in 1 Korintiërs 12:27-28: “Maar julle is die liggaam van Christus en lede afsonderlik. En God het sommige in die gemeente gestel: in die eerste plek apostels, ten tweede profete, ten derde leraars, daarna kragte, daarna genadegawes van gesondmaking, helpers, regeringe, allerhande tale”.

Op die lewenspad wat Hy vir ons uitgekies het, is daar niks waarvoor Hy nie in ons natuur en wese alreeds voorsiening voor gemaak het nie. As ons kinders van God is, weet ons dat elkeen van ons ‘n goddelike doel het as deel van die liggaam van Christus. “Met hierdie doel voor oë is elkeen van ons toegerus met spesifieke bekwaamhede wat noodsaaklik is vir die uitvoering van ons lewenstaak. As die hele liggaam oog was, waar sou die gehoor wees? As dit geheel en al gehoor was, waar sou die reuk wees? Maar nou het God elkeen van die lede in die liggaam gestel soos Hy gewil het. As almal een lid was, waar sou die liggaam wees?”  1 Kor 12:17-19.

Nou is dit wel moontlik dat ons, as gevolg van ons sondige natuur, met afguns en jaloesie na ons mede gelowiges kan kyk. Dit is waarteen Paulus ons in 1 Korintiërs 12 waarsku. Ons moet ons eerder daarop instel om te kyk wat God se voorneme was met ons eie skepping, ons eie verlossing en ons eie roeping tot Sy diens. Dit is vir jou genoeg om te wees soos wat God jou gemaak het en jou beste daarvolgens te lewer.

Waartoe ons geroep word is nie altyd duidelik wanneer ons nog jonk is nie. Josef kon nie die wreedheid van sy broers verstaan nie, die valse getuienis van die verraderlike vrou, en die lang jare van onregverdige gevangenisskap nie. Hy sou eers veel later die doel van God met sy lewe ervaar. Daarom sê hy dan ook: “Dis nie julle wat my hierheen gestuur het nie, maar God” (Gen 45:8).

God berei ons ook voor vir ons dienswerk aan Hom. Ons beskou die lewe wat agter ons lê baie keer as ‘n klomp onsamehangende brokstukkies. Wanneer ons egter mooi na hierdie brokstukkies begin kyk en dit  saamvoeg, sien ons dikwels hoe ‘n legkaart begin vorm aanneem en daar ‘n goddelike patroon in alles is. Dan sien ons hoe alles inmekaar pas om dít te doen wat God vir ons in gedagte gehad het. Ons verlede mag dalk net die leerskool wees, die tyd van voorbereiding vir dít waartoe Hy ons geroep het. ‘n Soldaat gaan tog nie na die gevegsfront sonder harde en intense opleiding nie!

Laat ons met geloof en volle vertroue op God voortgaan met dít wat Hy daagliks op ons lewenspad bring. Eendag sal ons ten volle verstaan waarvoor Hy ons geroep het. Dit is die geheim van ‘n geseënde en nuttige lewe.

 - dw-

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css