Die Weg

 

Hoe God geëer moet word

"Help ons, o God, ons Redder, ter wille van die eer van u Naam, red ons, vergewe ons ons sondes tot die eer van u Naam" Psalm 79:9.

Die Bybel leer ons dat God die middelpunt van alles is en nie die mens nie! Die Bybel maak dit ook vir ons duidelik dat die allereerste rede van God se heilsplan nie die mens is nie, maar God self. Daarom bid die psalmis: “Help ons, o God, ons Redder, ter wille van die eer van u Naam, red ons, vergewe ons ons sondes tot die eer van u Naam.” Hy bid nie: “Help ons omdat dit so sleg gaan met ons, anders sal ons verlore gaan” nie, maar:  “help ons en red ons om die eer van U Naam”. God bevestig dit self as Hy sê:  "Daarom, sê vir Israel: So sê die Here my God: Dit is nie ter wille van julle dat Ek optree nie, Israel, maar ter wille van my heilige Naam wat deur julle oneer aangedoen is onder die nasies waar julle gekom het". (Eseg 36:22). Ook die bekende woorde: "Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy Naam" (Ps 23:3), getuig van hierdie basiese Bybelse waarheid. God se doel is allereers sy Heerlikheid. Alles wat Hy doen, geskied tot lof van sy Naam. Daarom het die hervormers die beroemde woorde geformuleer: “Soli Deo Gloria” - aan God alleen die eer!

Daarteenoor plaas die mens homself vandag in die middelpunt van die verkondiging van die Christelike boodskap. Alles draai om hom, om sy behoeftes en verwagtinge, om sy waardes, regte en aansprake. Dán plaas hy 'n beroep op God om hom hierin te ondersteun en aan hierdie verwagtings te voldoen! En niemand merk op hoe die hele Bybel op sy kop gedraai word nie.

Maar nou kan ons sê: “as God in my behoeftes voorsien, dan kry Hy tog al die eer!”. Weereens is dit ‘n verkeerde siening.  Met hierdie beskouing  gaan dit eers oor my eie behoeftes, dán God se eer.  Die eer van God moet altyd eerste gestel word. As ons Hom eer, dan sal Hy aan ons werklike behoeftes voldoen, dít wat in ooreenstemming is met Sy wil.  In 1 Samuel 2:30 (OAV) lees ons hierdie woorde: "Maar nou spreek die HERE: Dit is ver van My; want die wat My eer, sal Ek eer ". Die Here Jesus sê aan ons: "Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie dinge gee" (Mat 6:33 NAV). Wat is die wil van God? Dat sy Naam geëer sal word!

- dw-
(Met aanhaling van ds. Wolfgang Wegert)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css