Die Weg

 

Gevaarlike vangnette van valse Christenskap

"Julle, broers, julle is tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik as ’n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde" Galasiërs 5:13.

Jesus Christus se verlossingswerk het vryheid vir sondaars soos ek en jy gebring. Vryspraak van sondeskuld deur die geloof, nie deur die wet te onderhou nie (Gal 3:11).

Om van hierdie vryheid af  te wyk, is soos ‘n vangnet. Mense is te trots om te erken dat hulle nie uit hulleself goed genoeg kan leef nie. Iets van hulle eie kant moet/kan nog by Christus se verlossing bygevoeg word – so redeneer hulle. Die Galasiërs sou in die vangnet gevang word om die ou verbondsteken, die besnydenis, noodsaaklik te maak. So wil valse leraars jou dwing om by Christus se werk nog menslike prestasies te voeg. 

Pasop vir daardie vangnet! Moenie te klein dink van God se verlossing deur Jesus Christus nie. Hy het alles volbring, sodat jy van alle sondeskuld vrygespreek kan word. Moenie te groot dink van jou vermoëns om wettiese reëls na te kom nie. Slegs deur ‘n ware geloof, ‘n aanvaarding van wat Jesus vir jou gedoen het, kan jou saak met God reg wees.

Ons moet egter nie ons vryheid misbruik as verskoning om sonde te doen nie (Gal 5:13)! Dit is net so ‘n gevaarlike vangnet. Mense redeneer dat geloof die reg gee om goddeloos te leef. Valse geloof verlei mense om liefdeloos te leef. Dan sien jy slegs die vrugte van die sondige natuur - onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naywer, woede, rusies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge (Gal 5:19-21).

Hoe leef ‘n ware gelowige dan? Hoe vermy ek die vangnet om my vryheid in Christus te misbruik? Die ware gelowige laat hom/haar deur die Gees van God beheers. Dan is my Christenskap méér as om te sê ek glo. Dit is meer as ‘n valse trots dat ek uit my eie beter as ander is. Nee, dan word my lewende verhouding met Jesus Christus sigbaar. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Die Gees van God beheers my lewe. Dan leef ek met blydskap die liefdesgebod uit. Nie uit eie krag nie, maar as verloste kind van God. Die vrug van die Gees vertoon in my optrede: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing (Gal 5:22-23).

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css