Die Weg

 

God se trou van geslag tot geslag (2)

 - Hy het deur sy arm kragtige dade gedoen -

"Hy het deur sy arm kragtige dade gedoen. Hoogmoediges in die gedagtes van hulle hart het Hy verstrooi. Maghebbers het Hy van trone afgeruk en nederiges verhoog. Hongeriges het Hy met goeie dinge vervul en rykes met leë hande weggestuur". Lukas 1:51 -53

Met hierdie woorde besing Maria die eer van God. Die jonge Maria was arm en sonder enige regte.  Sy het ook gesien hoe haar volk onder die tirannie van die keiser ly. Maar sy word nie bang of moedeloos nie. Want sy het ‘n God geken wat magtiger is as al die grootstes van hierdie wêreld. Sy het uit God se Woord geleer hoe wêreldryke gekom en gegaan het. Ja, die Allerhoogste stel heersers aan en onttroon hulle.  Maar Hy, die Almagtige bly, soos wat ons lees in Daniël: "Aan sy heerskappy is daar geen einde nie, sy koninkryk bestaan oor al die geslagte heen. Teenoor Hom is al die bewoners van die aarde soos niks; Hy doen soos Hy besluit met die hemelse magte en met die mense op aarde. Daar is niemand wat Hom daarvan kan weerhou en vir Hom kan sê: ‘Wat doen U?’ nie”. (Dan 4:34-35 NAV).

Ons is egter geen marionette nie. Ons is verantwoordelike wesens en het die vryheid om te besluit en te handel, maar waaroor God die uiteindelike beheer uitoefen, soos oor alle ander dinge.

Die kruisiging van Christus was die vrye optrede van mense waarin die onveranderlike raad van God na vore kom. Die mense kon self kies, maar die Almagtige stuur hulle gedagtes soos ‘n stroom water (Spreuke 21:1). Hy kan harte oopmaak of verhard. Hy hoef geen rekenskap aan enigiemand te gee nie. Paulus sê: "Maar tog, o mens, wie is jy wat teen God antwoord? Die maaksel kan tog nie vir die maker sê: Waarom het u my so gemaak nie? Of het die pottebakker nie mag oor die klei, om uit dieselfde klomp die een voorwerp tot eer en die ander tot oneer te maak nie?" (Rom 9:20-21)

Ons moet dit ook erken – dat Hy met die hemel en die aarde en met alle mense en volke kan handel soos Hy wil en dat alles was Hy doen regverdig is. Wanneer ons hierdie waarheid oor God nie in nederigheid aanvaar nie, dan is ons trotse rebelle, alhoewel ons vroom mag voorkom.

Maria het haar verootmoedig onder die magtige Hand van God en het vir die engel Gabriël gesê:  "Hier is die diensmaagd van die Here. Laat dit met my gaan volgens u woord" (Luk 1:38). Wat God ookal met haar voorhande gehad het, sou sy met welgevalle aanvaar. Selfs al sou sy haarself nie kon voorstel hoe sy onder haar eie omstandighede ‘n Koning in die wêreld kon bring wie se ryk vir ewig sou duur nie.  Maar sy vertrou op die soewereiniteit van God. Sy het geweet dat haar God alles sal bestuur. Sy het geweet, "want Hy het gespreek, en dit was; Hy het gebied, en dit staan" (Ps 33:9). En daarom roem sy: "Hy het deur sy arm kragtige dade gedoen. Hoogmoediges in die gedagtes van hulle hart het Hy verstrooi. Maghebbers het Hy van trone afgeruk en nederiges verhoog" (Luk 1:51-52).

Daarom is Maria nie bekommerd nie, want haar God sal alles bewerk. Watter boodskap ook vir ons! Wees dus nie besorg oor wat jy moet deurmaak nie – of dit nou is deur mense of deur omstandighede. Hy is in beheer, hy bepaal die gang van mense. Wat  ook al geskied: die Here vervul Sy planne met jou, Hy is en bly in beheer. En jy sal soos Josef of Job verbaas staan oor wat God nog met jou lewe beplan (sien: Krag tot gesonde verhoudings).

Watter troos was dit vir Maria, maar is dit ook vir ons!

(Word vervolg)
Ds. Wolfgang Wegert*  (Effens verkort)
* Arche Evang-reformierte Freikirche Hamburg

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css