Die Weg

 

Krag van die evangelie (2) - Krag tot innerlike sekerheid

Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is;  en as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede erfgename van Christus”. Romeine 8:16-17

Daar word deesdae baie oor die belangrikheid van ‘n gesonde selfbeeld gepraat.  Ons hoor die motiveringsprekers as hulle mense toespreek: “Jy kan méér bereik, glo aan jouself, ontdek jou potensiaal.” Maar  wanneer die volgende geleentheid hom voordoen, sien ‘n mens baie van dieselfde gesigte weer daar. Eers laat hulle hul innerlik opblaas deur hierdie positiewe toesprake. Hulle voel hul dan sterk, maar by die eerste terugslag wat hulle ondervind is die lug weer vinniger uit as wat dit ingekom het.

Die evangelie het egter meer krag as net ‘n klomp goeie woorde, want dit verbind jou met Jesus. Deur die geloof woon Hy in jou hart, en deur Hom word jy sterk. Wie Christus het, vind sy krag nie meer in homself nie, maar in die lewende God. “Die Here is my lig en my redder, vir wie sou ek bang wees? Die Here is my toevlug, vir wie sou ek vrees?” (Ps 27:1).

‘n Christenvrou vertel vir my op ‘n besoek aan haar: “Ek moet nog baie aan my selfbeeld werk”. As ek vra hoe sy dit gaan doen, dan vertel sy dat sy verskeie boeke het wat sy gaan lees. Dan is daar die groepterapie en outogene ontspanningsoefeninge. Sy wil ook haar siel analities ondersoek om die oorsaak van die swak selfbeeld te bepaal. ‘n Lang pad dus.

Christene hoef egter nie aan minderwaardigheidskomplekse te ly nie, want hulle het deur die evangelie kinders van God geword en erfgename van die ewige heerlikheid. Paulus skryf: “Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is; en as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede erfgename van Christus" (Rom 8:16-17).

Wat is nou die gevolgtrekking hiervan? Hoor die apostel as hy vra: “Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vír ons is, wie kan teen ons wees?” (Rom 8:31). En ons lees in die brief aan die Filippense: “Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee” (Fil 4:13).

En dit is geen vae teorie nie want dit is waarvan my lewe vervul is. Dit is ook my persoonlike ervaring. Die evangelie het my sterk gemaak. Dit het die komplekse van my weggeneem en my minderwaardigheidsprobleem opgelos. Die waarheid is:  as ons Jesus in ons hart het, dan weet ons wie ons Vader is. Dan plaas ons nie ons vertroue in onsself nie, want Christus is ons sterkte.

Nie selfvertroue nie, maar Godsvertroue maak ons lewenskragtig!

Ds. Wolfgang Wegert*  - (Effens verkort)
* Arche Evang-reformierte Freikirche Hamburg

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css