Die Weg

 

God se leiding

Toe hulle uit die water kom, het die Gees van die HERE vir Filippus weggeneem. Die amptenaar het hom nie meer gesien nie en het sy reis met blydskap voortgesit.” Handelinge 8 : 39 OAV

Ons lees op baie plekke in die Bybel hoe die HERE sy wil aan mense bekend gemaak het. Dink maar aan Abraham, Moses en Elia waar die HERE direk met hulle gepraat het. Maar die HERE het soms ook ‘n tussenganger gebruik om Sy wil bekend te maak, soos dit duidelik blyk uit die optredes van die profete in die Ou Testamentiese  tyd.

Ons sien ook hier in Handelinge 8 hoe die HERE Filippus gebruik om mense tot geloof in Jesus Christus te lei. Maar hier is dit ietwat anders as in die Ou Testamentiese tyd. God se leiding is nou meer direk en geskied deur die Heilige Gees. Die HERE gee ‘n opdrag aan Filippus, eers deur die engel (vers 26), maar dan sien ons hoe die Gees vir Filippus op wonderbaarlike wyse weggevoer het om sy prediking vanaf Asdod tot in Sesarea (Cesaréa) voort te sit (vers 39).  In Handelinge 16 sien ons hoe die Heilige Gees vir Paulus verhinder om na Asië te gaan. Wat hier met Filippus en Paulus gebeur, gebeur ook met ons. By ons mag dit dalk nie so duidelik en direk wees soos by Filippus nie, maar die saak bly presies dieselfde. Ook ons word gelei.

Hierdie leiding van God is die uiting van God se liefde. Vir wie God liefhet, lei Hy. “Want almal wat deur die Gees van God gelei word, dié is kinders van God” (Rom 8:14). Dit is dus 'n heel spesiale voorreg van die kinders van God. Vandag is dit nog altyd die Gees van die HERE wat die lewensgang van God se kinders bestuur.

Dit is 'n ontsaglike voorreg vir ons om te kan weet watter koers ons in die lewe moet volg en waarheen ons moet gaan. Ons kom soms by 'n vurk in die pad te staan en vra onsself bekommerd af watter rigting ons moet inslaan, of watter beslissing ons moet neem. Die lewe is soms 'n donker doolhof waarin angs, onsekerheid en vertwyfeling om elke hoek en draai loer. Maar kinders van God hoef nie bang te wees nie. Hulle vaar nie op die kompas van eie verstand en eie berekening nie. Hulle word gelei.

Nou kom dit net daarop aan of ons onsself aan God se leiding oorgee en God se leiding aanvaar. God dring nie hierdie leiding aan ons op nie. Ons kán ons uit die Vaderhand loswring. Dit is waar, God roep ons partykeer op tot 'n spesifieke diens, maar die meeste van die tyd moet ons Hom vra om ons te lei, net soos 'n skip in die moeilikheid die hulp van 'n sleepboot moet aanvra. Wie dit doen, wie opreg vra: “Leer my u pad, HERE, ek wil wandel in u waarheid....” (Ps 86:11 NAV) - en dan daardie aangewese weg ook inderdaad volg, kry 'n houvas op God se leiding. “In u lig sien ons die lig.” (Ps 36:9).

 (Verwerk uit De stem achter U: ds Gabe van Duinen)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css