Die Weg

 

Wees rustig in die Here

Want so sê die Here HERE, die Heilige van Israel: In terugkeer en rus lê julle heil, in stil wees en vertroue bestaan julle krag; maar julle wou nie en het gesê: Nee, maar op perde sal ons vlieg—daarom sal julle moet vlug! en: Op renperde sal ons ry—daarom sal julle vervolgers laat jaag!”  - Jesaja 30: 15-16 OAV

Soos weerlig in die verte tekenend is van ‘n naderende donderstorm, so is Jesaja se profesieë met betrekking tot die oprukkende magte van Assirië.   Efraim, die noordelike ryk van Israel, word as ‘n dronkaard uitgebeeld (Jes 28:1) wat onbewus is van die haglike toestand waarin hy verkeer . Efraim se ondergang kan nie meer gekeer kan word nie.  Ariël (Jes 29 - 30), simbool van Juda,  is volgende op die lys na die val van Efraim, omdat ook hy valslik op Egipte vir sy beskerming staatgemaak het.  Die volk het hulle hoop op mense gestel in plaas van op die Lewende God.

Maar die Here gebruik die profeet Jesaja om die volk van Juda te waarsku.  Hulle enigste redding lê by Hom. Hulle moet hulle bekeer en nie na wêreldse oplossing soek nie. Egipte kan hulle nie red nie. Hulle moet ook nie op hulself vertrou nie. Selfs hulle vinnige perde (Jes 30:16) sal niks help nie nie, want hulle vervolgers sal hulle inhaal. Hulle enigste redding lê by God. As hulle hul bekeer en op Hom vertrou, dán hoef hulle niks te vrees nie. Dán sal hulle rus in hulle land hê.  “Die Here is gretig om julle genadig te wees en wil Hy Hom oor julle ontferm: Die Here is ‘n God wat reg laat geskied, en dit gaan goed met elkeen wat op Hom vertrou” (Jes 30:18 NAV).

Jesaja het beide Efraim en Ariël (Juda) gewaarsku: Moenie op die mag van Egipte vertrou nie, julle sal bedroë daarvan afkom. Plaas julle vertroue op die Here alleen want Hy sal julle nooit verlaat nie. Maar na Jesaja wou hulle nie luister nie. Wie is Jesaja nou dat ons na hom moet luister? Ons insigte is verhewe bo sy gebrabbel, ons is mos nie kinders wat pas gespeen is nie(Jes 28:9-10 NAV). Hulle verontagsaam die Woord van die Here en plaas hulle vertroue op die magte van die wêreld en hulle eie vermoëns. Ons sien dan ook die gevolge van hierdie misplaaste vertroue.

Ons staan aan die begin van ‘n nuwe jaar. Ons lewe self in gevaarvolle en neerdrukkende omstandighede.  Op wie of wat gaan ons hierdie jaar vertrou? Op die politieke leiers van hierdie wêreld, op ons eie vermoëns, miskien ons verhewe kennis of ons finansiële status?  Is ons eie insigte ook verhewe bo die verbondsbeloftes van God?

Die Here sê ons moet nie terneergedruk raak nie, maar ons moet op Hom vertrou en stil raak.  Om stil te wees beteken nie om net niks te doen nie.  Dit beteken dat ons in volle vertroue op Hom met ons lewe sal voortgaan, sonder angs en sonder vrees vir die wêreld.

Ons is almal onder die nuwe verbond, deur Jesus Christus, kinders van God.  Ons Here Jesus Christus het vir ons gesê:  “Vrede laat Ek vir julle na, my vrede gee Ek aan julle; nie soos die wêreld gee, gee Ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie”. (Joh 14:27 OAV)

-dw-
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css