Die Weg

 

God is by jou, al die pad

Hierdie is die laaste boodskap vir 2012. As die Here dit so wil sal ons weer vanaf  14 Januarie 2013 hiermee voortgaan.

Ons het hierdie jaar begin met die tema: “In geloof deur die woestyn na die Beloofde Land”. Daarom wil ek afsluit met ‘n gedagte van Carl Heinrich von Bogatzky (1690 – 1774), wat ‘n baie gepaste afsluiting is vir die tema en die jaar.

Ek  wens u  almal ‘n vredevolle feestyd toe.

----------------------

"Wees sterk en vol moed, wees nie bevrees of verskrik nie; want die HERE jou God is met jou, oral waar jy heengaan" - Josua 1:9 OAV.

"Ek [het] jou by jou naam geroep; Ek het jou ‘n erenaam gegee, hoewel jy My nie geken het nie" - Jesaja 45:4 OAV.

As daar één ding is wat die HERE van ons verlang, dan is dit geloof. Die Here Jesus het dit telkemale beklemtoon. In Matteus 9:29 sê Hy: “Laat dit vir julle wees volgens julle geloof” . ‘n Sterk geloof verleen krag aan die mens en stel hom in staat om die grootste probleme te oorwin.

Noudat jy met jou voete en jou hart op weg is na die Beloofde Land, moet jy in geloof al jou vertroue op die HERE stel. Hy sal jou veilig lei. Al dink jy jy is swak, hou net koers - voorwaarts. Moenie vrees nie, want God is met jou.

As die eer van God voorop in jou lewe staan, hoef jy oor niks bekommerd, besorg of bevrees te wees nie. Jy het God se belofte dat Hy jou op hierdie weg na die Beloofde Land sal lei – jou ewige hemelse vaderland – wat Jesus Christus vir jou bewerk het.

 “Maar hulle het na ‘n beter vaderland, dit is die hemelse, verlang. Daarom is God nie skaam om hulle God genoem te word nie; trouens, Hy het vir hulle ‘n stad gereed gemaak” (Heb 11:16).

-dw-

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css