Die Weg

 

Wat ons nie kan sien nie

Daarop vra hy: Laat my tog u heerlikheid sien. Maar Hy antwoord: Ek sal al my majesteit by jou laat verbygaan en voor jou die Naam van die HERE uitroep.... Verder het Hy gesê: Jy kan my aangesig nie sien nie, want geen mens kan My sien en bly lewe nie”  - Eksodus 33:18-20 OAV.

 “Sy verskyning sal op die bestemde tyd plaasvind. Daarvoor sorg God, die goeie en enigste Heerser, die Koning van die konings en die Here van die heersers. Hy alleen besit onsterflikheid; Hy woon in ontoeganklike lig. Geen mens het Hom gesien of kan Hom sien nie. Aan Hom kom toe eer en ewige mag! Amen” – 1 Timoteus 6:15-16 NAV.

Het jy al die krag van God in jou lewe of in die wêreld raakgesien? Dink jy dalk dat dit net toevallig is, of dat dit bloot natuurverskynsels is?

Is straling net ‘n mite?

As iemand vyfhonderd jaar gelede gesê het dat daar iets soos onsigbare elektromagnetiese  en radioaktiewe straling bestaan, sou hy uitgelag of dalk as ketter verbrand gewees het. Dit is eers in 1800 dat William Herschel  ontdek het dat daar iets anders as sigbare lig bestaan. Elektromagnetiese strale speel vandag ‘n groot rol in ons lewens: daar is radiogolwe, mikrogolwe, infrarooi straling, ultraviolet strale en X-strale. As ek nou vandag  sê dat ek nie daaraan glo nie, dan sal die mense my uitlag, want hoekom werk my selfoon en my radio. Hoe kan die radioloë sien wat binne-in my liggaam aangaan as daar nie strale is wat deur my liggaam kan dring nie? Die kragtige en dodelike effek van onsigbare radioaktiewe straling het ons ook gesien by die Tjernobil kernramp. Sou ek dan nie daaraan glo nie?

Is swaartekrag net ‘n mite?

Enigiets wat in die lug opgestuur word, sal weer na die aarde terugval. Is dit bloot toevallig? Dit was seker wat alle mense gedink het, totdat Newton in 1687 die onsigbare krag van gravitasie (swaartekrag) omskryf het. Ons ken die effek van gravitasie. Sou ek dan nie daaraan glo nie?

Is donker materie en donker energie net mites?

Sterrekundiges het bereken dat 84% van alle materie in die heelal onsigbaar is. Hierdie onsigbare materie en energie staan dan ook bekend as donker materie en donker energie (dark matter / dark energy) omdat dit op geen menslike manier waargeneem kan word nie! Daar word gehoop dat die reuse radioteleskoop (SKA) wat in die Karoo opgerig gaan word, meer lig op hierdie donker geheim sal kan werp. Voordat dit bewys is, hoef ek nie daaraan te glo nie.

Daar is baie wat ons nie kan sien nie, maar tog glo ons daaraan omdat mense ons dit vertel het en omdat ons die kragvolle uitwerking daarvan kan sien. Die mense het besef dat hierdie natuurverskynsels moes bestaan, het daarna gesoek, en dit gevind.

Ongeveer 3200 jaar gelede het die HERE aan Moses verskyn. Moses mog egter nie die HERE van aangesig tot aangesig sien nie, want het die HERE gesê: “geen mens kan My sien en bly lewe nie”. Paulus sê aan Timoteus “Hy woon in ontoeganklike lig. Geen mens het Hom gesien of kan Hom sien nie”. Maar Hy het Homself  aan ons bekend gemaak deur Moses en die profete, en is aan ons geopenbaar deur Jesus Christus. Ons ken God, ons lees van Hom uit Sy Woord. Ons sien Sy krag in die natuur, in die lewens van mense en in die geskiedenis van die wêreld. En tog is daar baie wat dit nie wil glo nie. Eendag sal ons Hom wel in Sy volle heerlikheid kan sien – Hy wat die oorsprong is van alle kragte in die natuur.

-dw -  (Lees gerus ook môre se boodskap)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css