Die Weg

 

Wees `n ware leier

Daarop vergader hy die hele Juda en Benjamin, ook die vreemdelinge wat uit Efraim en Manasse en uit Símeon by hulle was; want uit Israel het hulle in menigte na hom oorgeloop toe hulle sien dat die HERE sy God met hom was” – 2 Kronieke 15:9 OAV.

As ‘n mens met God wandel sal jy tot seën wees vir die mense om jou. Ons lees dit van koning Asa in 2 Kronieke 14 en 15.  Israel het “in menigte na hom oorgeloop toe hulle sien dat die HERE sy God met hom was”.

Die rol wat ‘n leier speel om die rigting vir sy volgelinge aan te dui, word vir ons duidelik as ons na die geskiedenis van Israel gedurende die Ou Testamentiese tyd kyk. Sommige van die konings het die volk verlei om afgode aan te hang, terwyl ander die volk weer teruggebring het na die weë van die HERE. Ons lees dat dit sleg gegaan het met die volk wanneer die koning agter die afgode aangeloop het, maar dat dit “goed gegaan het met die volk” waar die koning in die weë van die HERE gewandel het.

Die massa laat hulle deur die enkeling lei. Dié feit spreek nie net uit die Bybel nie, maar ook uit die geskiedenis. Alexander die Grote se duisende soldate het agt jaar lank agter hom aan marsjeer, en die een land na die ander verower. Met sy dood het die Helleense ryk vinnig tot niet gegaan. Hitler en andere het 'n ganse volk op 'n pad gelei waarop hul normaalweg nie sou gaan nie. Ook dít het vinnig tot ‘n einde gekom.

God soek en roep ook mense om die massa te lei. Toe Luther sy hervormings-idees begin het, het hy dadelik 'n groot aanhang gehad. Wesley het met sy boeteprediking die ganse kerklike lewe in Engeland verander. Wat hulle tot stand gebring het, het egter verder gegroei, ook na hul dood en tot vandag toe.

Wanneer mense hulle vereenselwig met wat 'n persoon glo en waarvoor hy stry, dan volg hulle hom geredelik na. So het die volk vir Asa gevolg omdat hulle gesien het dat die HERE met hom was.

Maar jy hoef nie ‘n Alexander die Grote of ‘n Luther te wees om mense te beïnvloed nie. God roep jou en rus jou toe om ‘n leier binne jou eie omgewing te wees. Josef het die HERE gedien en daar het krag van hom uitgegaan om andere te beïnvloed. Jesus het aan Sy eenvoudige en ongeleerde dissipels gesê dat Hy van hulle “vissers van mense” sou maak.

‘n Kind kan deur sy optrede ‘n hele klas in die skool beïnvloed om ‘n sekere gees te openbaar. Daarna kan hierdie gees deur die hele skool versprei en vandaar na die gemeenskap buite die skool. Dit geld ongelukkig nie net vir die mense wat die weë van die HERE wil bewandel nie, want die Bose gebruik ook hierdie strategie. Hy gebruik selfs net een persoon wat hy met sy bose gees besiel en begeester om andere op 'n dwaalspoor te bring.

Terwyl ek dan weet dat my invloed ten goede of ten kwade andere kan trek en inspireer, hoekom sal ek nie die weg van Asa volg nie? “Asa se hart was volkome met die Here al sy dae" (1 Kon 15:14) Hy was tot seën vir sy volk (Juda) maar ook vir die vreemdelinge in sy land. Dra ek werklik die heil van die mense om my op die hart om vir hulle tot seën te wees? Dan sal ek die eer van die HERE vooropstel en in Sy weë wandel!

 (Verwerk uit: ‘n Lig vir my pad - Nig Sans)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css