Die Weg

 

Die Wonder van profesie maak die Messias bekend

Dawid self het deur die ingewing van die Gees gesê: ‘Die Here het vir my Here gesê: Sit aan my regterhand totdat Ek jou vyande aan jou onderwerp het.’  Dawid self noem Hom ‘Here’; hoe kan Hy dan sy seun wees?”  - Markus12:36-37.

Hoe weet ons dat Jesus werklik die Seun van God, die beloofde Messias was (en nog steeds is)? Sommige van ons aanvaar die evangelie soos ‘n kind, sonder om vrae te vra. Ander wil dit nie aanvaar nie, beredeneer en betwis dit. Die Evangelieskrywers steek nie weg dat daar fel teenstand teen Hom was van die kant van die skrifgeleerdes nie. In Markus 12:35 lees ons een van die twisgesprekke: “Jesus het toe voortgegaan om die mense in die tempel te leer, en Hy het vir hulle gesê: Hoe is dit dat die skrifgeleerdes sê dat die Christus die seun van Dawid is?”. In sy wysheid wen Jesus nie alleen die twisgesprek nie, maar bevestig Hy die waarde van verantwoordelike lees van die Bybel.

Jesus en die skrifgeleerdes het geweet dat die Psalms geprofeteer het oor die koms van die Messias. Tog interpreteer hulle dit verskillend. Die skrifgeleerdes verstaan Psalm 110 soos volg: Uit koning Dawid se nageslag sou eendag ‘n koning gebore word, wat die koninkryk vir Israel sal herstel. ‘n Magtige koninkryk waarin die volk van alle oorheersing bevry sal wees. Daardie seun van Dawid sou die Messias wees. So het die volk vir Jesus gesing: “Geseënd is ons voorvader Dawid se koninkryk wat aan die kom is!” (Mark 11:10).

Jesus bring die korrekte betekenis van die Psalm na vore. Hy stel ‘n vraag, wat ook die oplossing van ‘n teologiese kwessie is. “Kan die seun van Dawid ook die Here van Dawid wees?” Dis egter veel meer as net ‘n lekker twisvraag. Dit is God se antwoord op die nood van die wêreld. Die Messias sal mens en Here in een wees, Koning vir Israel en die nasies.

Psalm 110 profeteer dus van Jesus, wat mens geword het. Op ‘n wonderlike wyse het die Heilige Gees koning Dawid, die digter, se gedagtes gelei (Mark 12:36). Die beloftes van die Messias Koning word ingeweef in die gedig oor sy seun Salomo, sy troonopvolger. Die Messias sou Koning wees, wat sou opvaar na die hemel, van waar Hy oor alles en almal regeer (Heb 1). En dit is presies wie Jesus was en is.

Mag die Gees ons ook lei om die Skrif reg te verstaan. Dan sal ons die Messias profesieë verstaan en glo. So sal daar vir ons verlossing wees: Deur ons geloof in Jesus wat God en mens in een is. Vereer Jesus vir wie Hy is: die almagtige Koning oor alles en almal.

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css