Die Weg

 

Om jou eie wil prys te gee

En toe Hy ophou met spreek, sê Hy vir Simon: Vaar uit na die diep water en laat julle nette sak om te vang. En Simon antwoord en sê vir Hom: Meester, ons het die hele nag deur hard gewerk en niks gevang nie; maar op u woord sal ek die net laat sak” – Lukas 5:4-5 AOV.

Die Here Jesus het Petrus beveel om na die diep water uit te vaar om vis te vang. Wat moes in die gemoed van Petrus opgekom het toe hy dié bevel hoor? Het hy gedink dat dit tevergeefs sou wees om dit te doen? Hy en sy mede-dissipels het immers die hele nag deur hard gewerk en het niks gevang nie. Maar wat doen Petrus? Hy gehoorsaam Jesus dadelik. Hy het hom nie laat oorheers deur wat ookal in sy gedagtes opgekom het nie. Hy gee sy eie wil op en doen wat Jesus wil.  “OP U WOORD,” sê hy, “sal ek die net laat sak.”

Nou wat kom daar in ons eie harte op as ons die bevel hoor om na die diep water uit te vaar? Ons kyk terug na die verlede. Daar was baie nagte dat ons deurgewerk het en dae wat ons al ons kragte ingespan het, en -  “ons het niks gevang nie”. Die gedagte wat by ons opkom is dat as ons na die diep water uitvaar, dit maar weer op niks sal uitloop nie. Ons wil sommer moed opgee.

Ons moet oor onsself waak dat ons ons nie aan hierdie gevoel sal oorgee nie. Ons moet allereers vra wat sê die stem van ons oortuiging vir ons. Wat gebied die Woord van God? Wat is die bevel van onse Here Jesus Christus? As die Here vir ons sê dat ons na die diep waters moet uitvaar, dan is daar vir ons net maar een ding om te doen: ons moet gehoorsaam wees, ons moet uitvaar. Redeneer mag ons nie. Ons moet doen wat Hy gebied, en dit nie asof ons daartoe gedwing word nie, maar kinderlik, gewillig en blymoedig.

Laat dit nogeens gesê word - daar is rus en seën vir ons in die toekoms, as ons dit maar net wil waag om uit te vaar, veral as ons dit doen in gehoorsaamheid aan die bevel van onse Here en Koning.

Uit: Uitgevryfde Koringkorrels - Dr JD Kestell
(Met toestemming van die Christelike Uitgewersmaatskappy)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css