Die Weg

 

Wees vandag wierook vir Christus

 "Ons is die wierook wat deur Christus vir God gebrand word, waarvan die geur dié bereik wat gered word, sowel as dié wat verlore gaan" -2 Korintiërs 2:15.

Waar jy vandag gaan wees, wat jy gaan sê, waarmee jy jouself besig hou, watter keuses jy gaan maak, sal deur die mense rondom jou beleef word. Dit is soos ‘n reuk wat afgegee word. Aangenaam of ‘n doodsreuk. Watter invloed gaan jy hê?

Die apostel Paulus skryf oor homself en die spanning wat daar tussen hom, die gemeente in Korinte en die ander predikers gekom het. Hy het ‘n tranebrief aan Korinte geskryf, waarin hy oor hulle ernstige sondes geskryf het en hulle opgeroep het tot bekering. Die regte verhouding met Jesus Christus was die doel van sy prediking, ook van sy briewe aan die gemeente. Hy was soos ‘n wierook wat deur Christus vir God gebrand word. Sy werk deur sy kommunikasie met die gemeentes het soos wierook ‘n geur afgegee. Vir sommige tot redding, maar ander sou steeds verlore gaan.

Besef jy, soos die apostel Paulus, dat jy as gelowige deur Christus in sy triomftog meegevoer word (2 Kor 2:14)? Sedert sy hemelvaart stuur Hy mense die wêreld in met die evangelie. Nie net die apostels van destyds nie, maar ook jou vandag. Jy kan as getuie vir Jesus Christus optree. Jy kan soos wierook wees wat vir Christus gebrand word. Weet jy, jy gee in elk geval ‘n “reuk” af! Jy het ‘n invloed. Positief of negatief.

In Paulus se tyd was daar ook mense wat as predikers rondgegaan het, met valse doelstellings. Hy sê dat hulle wou “geld maak uit die woord van God” (2 Kor 2:17). Daar is egter ‘n regte manier om die Woord uit te dra. “Ons verkondig die woord in opregtheid, in verbondenheid met Christus, in opdrag van God en in verantwoordelikheid aan God” (2 Kor 2:17). Opreg – soos goeie wierook, sonder bybedoelings, soos Christus die waarheid oorgedra het. In verbondenheid met Christus – deur geloof aan jou Verlosser verbind, jou eie ek gekruisig, navolger en naprater van jou Here. In opdrag van God – nie in jou eie naam nie, nie om self belangrik te wil wees nie, maar as gestuurde van God. In verantwoordelikheid teenoor Hom, wat van ons rekenskap sal eis.

Onthou, jou verhouding met jou Here en Verlosser word sigbaar in wat jy doen vandag. Jy sal soos wierook wees. Ons moet slegs die reuk versprei. God bepaal of dit lewe of dood bring. Tog is daar baie wat nog sonder Christus leef, wat verlore sal gaan. Is jy nie die een wat vandag deur jou opregtheid, in verbondenheid met Christus, gehoorsaam aan jou Opdraggewer, die evangelie van verlossing met hom/haar moet deel nie?

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css