Die Weg

 

Vrygewigheid

“Ek verseker julle hulle het na vermoë, ja, bo vermoë, bygedra. Uit eie beweging het hulle by ons daarop aangedring om te mag deel in die liefdeswerk van hulpverlening aan die gelowiges in Judea. Dit was meer as wat ons verwag het, want eers het hulle hulleself aan die Here gegee en toe aan ons. Dit is soos God dit wil.” – 2 Korintiërs 8:3-5.

Hierdie deug is deel van die nuwe lewe van die Christen. As jou hart oop is om dinge vir ander te doen en te gee en diensbaar te wees, soos Christus, dan weet jy dat jy besig is met die nuwe lewe. Jy is ‘n wedergebore mens. Dit gaan nie meer om jouself nie. Dit gaan daaroor dat ons God in en deur alles verheerlik. Ons het ‘n oog vir die armes. Ons het ‘n hart vir die nood van ander. Ons maak plek in ons harte vir mense wat ons nodig het. Ons gee sonder om terug te verwag. Ons dien en bedien mekaar.

Vrygewigheid is egter nooit afdwingbaar nie. Ons kan dinge van mekaar verwag, selfs vra en dalk selfs bedel, maar nooit afdwing nie. Dit sal dan nie meer vrygewigheid wees nie. Vrygewigheid is juis dat jy gee wat jy goed geag het. Jy wat jou deur die Gees van God laat lei. Jy gee soos Hy dit in jou hart wakker maak. Jy laat jou werklik lei deur die Woord en Gees. Daar lees ons dat ons ons werk moet doen sodat ons iets het om vir die armes te gee (Ef 4). Ons lees dat sommige mense selfs bo hul vermoëns gegee het (2Kor 8:3). As dit egter enigsins uit dwang of uit skuldgevoelens gedoen is, dan het dit geen opbouende waarde gehad nie.

Vrygewigheid is ‘n vrye gawe. Dis juis die lekkerte daarvan. Jy het ‘n keuse. Ons staan nie onder die wet nie. Ons wil doen wat God vra. Ons wil aan ons naaste goeddoen. Ons wil die armes versorg. Ons wil altyd meer doen en meer gee. Dis die Gees wat dit in ons aanwakker. So is vrygewigheid ‘n geestelike saak. Dit het te make met verhouding met die Here. Dink dus maar weer oor God se gawes...

Hy het selfs sy eie Seun nie gespaar nie...
So lief het Hy die wêreld gehad dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat ....
Ware liefde is die liefde wat Hy vir ons het deur sy Seun te gee as offer..

Hierdie is Bybelse woorde. Dit getuig van God. God word aan ons geopenbaar as ‘n vrygewige God. Ons wat na sy beeld gemaak en herskep is, kan dus ook maar vrygewig wees soos Hy is. Hy hou niks terug nie. Hy gee alles. Hy gee Homself!

Laat ons daarna streef om ware beelddraers van God te wees, want dit is saliger om te gee as om te kry!

Ds Maarten van Helden

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css