Die Weg

 

Psalm 27(1) - Die HERE is my lig en my heil

"Die HERE is my lig en my heil: vir wie sou ek vrees? Die HERE is die toevlug van my lewe: vir wie sou ek vervaard wees?" - Psalm 27:1 OAV.

Ons ken Dawid as koning oor Israel, maar ons dink selde daaraan dat Dawid ook ‘n profeet was. Sy profetiese boodskappe kom telkens voor in die Psalms. Augustinus sê van Psalm 27, dat hierdie woorde ‘n geskenk deur die genade van God is.

Die profeet (Dawid) jubel daaroor dat hy geen mens vrees nie omdat God die lig op sy pad is. Teenoor die duisternis wat altyd met vrees gepaard gaan, is daar vir hom die lig wat van Bo kom. En dan voeg hy direk die volgende daaraan toe: “en my heil”. Hiermee vat hy alles saam: die gesondheid van die liggaam en die welsyn van die siel. Want beide liggaam en siel verduur saam lyding omdat dit ‘n eenheid vorm (Cassiodorus). Sonder die HERE leef ons in uiterste duisternis en krankheid (Augustinus).

Terwyl ons dan nou in Hom ‘n seker, vaste en ware hoop het, vir wie sal ons dan vrees? Die HERE is jou lig, die HERE is jou heil. Vind daarom jou krag in Hom en vertrou op Hom. Buiten Hom vrees ek niemand..... Watter groot vertroue moet daar in hulle heers wat kan sê: “Die HERE is my lig en my heil; vir wie sou ek vrees? Die HERE is die toevlug van my lewe: vir wie sou ek bang wees?”  Die veldheer is deur sy skilddraer beskut en het nie gevrees nie. ‘n Sterflike is deur ‘n ander sterflike beskut en was seker van sy lewe.  Maar ons word deur ‘n Onsterflike beskut en sal ons dan nog vrees en bang wees? (Augustinus).

In die tye waarin ons lewe is daar baie vrees in die wêreld. Dit sal dalk goed wees om af en toe ook na die buitelandse media te kyk en te luister. Oral word vrees in die mense bespeur. Dit is vrees vir die finansiële toestand van die wêreld, vrees vir natuurrampe, vrees vir misdaad en vrees vir oorloë. Dan kyk die mense op na hulle sterflike leiers en almal glo dat die leier wat hulle verkies, die probleme van die wêreld sal kan oplos. Ons het dit nou pas beleef met die Amerikaanse presidentsverkiesing. Die mense plaas hulle vertroue in ‘n sterflike wese. Laat ons eerder ons vertroue op God plaas, want dit is die enigste plek waar ons lig en ons heil vandaan kan kom.

Vertrou op die Here! Wees sterk en hou goeie moed! Ja, vertrou op die Here!” (Psalm 27:14 NAV). Moenie op ‘n mens vertrou nie, want alle mense is feilbaar. Vertrou op die Almagtige, Onveranderlike en Waaragtige wat sy beloftes aan ons gemaak het deur Jesus Christus. Hy deur wie ons kan glo: “dat ek die goedheid van die HERE sal sien in die land van die lewendes”. Hulle wat hierdie geloof en hoop opgegee het, hulle het slap geword en het hul krag verloor (Augustinus).

-dw - Met aanhalings van Cassiodorus  (485 – 585 nC) en Augustinus (354 – 430 nC)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css