Die Weg

 

Uit genade alleen

"Maar deur die genade van God is ek wat ek is, en sy genade aan my was nie tevergeefs nie; maar ek het oorvloediger gearbei as hulle almal; nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is" - 1 Korintiërs 15:10.

As ek nie vir God was nie, hoe kon ek op enige ander manier hier gewees het waar ek nou is! Hy het my gemaak, deur sy alwysheid saamgestel en hier geplaas. Maar ek moet veral die genade van God in die werking van my siel erken. Was dit nie Hy wat my na Hom getrek het nie, selfs op ‘n tyd toe daar geen verlange in my siel na Hom was nie?

Die eerste keer toe my gewete my bestraf het; die eerste gevoel van vrees wat ek ondervind het; die eerste ontdekking van my eie skuld; die eerste trane van berou wat by my opgekom het; dit alles is Sy werk.

Die eerste keer dat ek die Gees van God ontdek het; my eerste blik op Christus; die eerste ontkieming van hoop in my; elke voetstap wat ek gee op die pad van my plig; elke deel genade wat ek ontvang; elke oorwinning oor die wêreld en oor sonde; elke gewaarwording en bewys van my veilige toekomstige lewe in die ewigheid; en alle dierbare oomblikke van gemeenskap met Hom, dit was ook Sy eie genadewerk!

En dit sal so wees en bly tot op die laaste oomblik, die laaste gelowige daad, volkome oorwinning oor sonde, dood en hel, en my toegang tot die ewigheid deur Jesus Christus. 

Die bron van alles is liefde. Die middel is Christus. Daarvoor het ons ‘n vaste grond: “En hy sal die sluitsteen te voorskyn bring onder uitroepe van: Genade, genade oor hom!” (Sag 4:7 OAV), en genade sal bekroon word met ewige heerlikheid!

Geseënd sy bo alle dinge
die eewge God en Vader!
Hy het in die hemel seëninge
vir ons in Christus toeberei.
Na die besluit, uit Hom gebore
en ewig in sy wese vas,
het Hy in Christus ons verkore
voordat daar tyd of wêreld was.

Ons sal in lewe en in sterwe,
Gods eiendom vir altyd wees;
ons sal wat Hy beloof het, erwe,
verseël deur die Heil'ge Gees.
Hy is die waarborg ons gegewe,
die eerst'ling van die volle som;
ons sal die reddingsdag belewe —
die gloriedag van God, wat kom.

Verwerk uit: Gulden Schat van CH von Bogatzky (in 1841 na Nederlands vertaal deur GW Stegmann).
Oorspronklike titel: “Güldenes Schatzkästlein der Kinder Gottes(1718).

 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css