Die Weg

 

Ora et labora - bid en werk

Maar let nou op die eerbare mens, kyk na die opregte: die regskape man, vir hom is daar ‘n toekoms. ......, maar die regverdiges word deur die Here gered. Hy is hulle toevlug in tyd van nood” – Psalm 37:37-39 NAV.

Daar is niks belangriker as dat ons God in die geloof met danksegging sal eer en prys nie, en dat ons ons met kinderlike vertroue op Hom sal verlaat nie. Niks beweeg ons en versterk ons meer in die geloof as dat ons besef dat God ons gebede hoor en verhoor nie. Daarom is dit nie nodig om bang of bekommerd te wees nie, maar moet ons God aanroep en loof, ja, Hom reeds vooraf dank vir die uitkoms wat Hy sal bied en dan glo en vertrou dat Hy wel die uitkoms en verlossing sal gee: “Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend” (Fil 4:6).

Maar daar is tye waar mense reeds vooraf wil hê wat net aan die einde verwag kan word. Hulle wil oorwin sonder om self iets in die stryd te werp. Dan word die wag vir hulle te veel en raak hulle moedeloos. Om in vertroue te bid beteken dan ook om die hande uit te steek en in vertroue te arbei, want daar staan geskryf: “Sê van die regverdige dat dit met hom goed sal gaan; want die vrug van hul handelinge sal hulle eet (Jes 3:10). Dit is eers wanneer sy geloof, liefde en lydsaamheid genoeg in die smeltkroes van die lewe getoets is, dat die aangename tye van vreugde, blydskap en vrede vir die regverdige kind van God sal opdaag.

Jesus sê in Matteus 28:20 vir ons: “En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld”. Wat ‘n wonderlike troos is dit nie vir ons nie: dat ons kan weet dat Jesus Christus by ons is, dat Hy Hom oor ons ontferm al lyk alles vir ons donker, en dat ons deur Hom vrye toegang het tot die Vader. En die Vader sal ons gebede verhoor en aan ons Sy vrede gee.

Verwerk uit: Gulden Schat van CH von Bogatzky (in 1841 na Nederlands vertaal deur GW Stegmann).
Oorspronklike titel: “Güldenes Schatzkästlein der Kinder Gottes(1718).

 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css