Die Weg

 

Laat my wil geskied?

"Julle het nog nie so teen die sonde weerstand gebied dat dit vir julle ‘n stryd om lewe of dood geword het nie" - Hebreërs 12:4.

Die grootste stryd wat die Christen het, is die stryd teen sy eie sondige wil. Dit is die gevaarlike vyand in sy binneste. Maar hoe kan Christus en die sonde in een en dieselfde mens voorkom?  Soos ‘n koning en rebelle in een en dieselfde land. Die koning stem nooit saam met die rebelle nie, maar hy beheers hulle en vernietig hulle en behou so die vrede in sy land (CH von Bogatzky).

Spanning en angs kom dikwels voor in die siel waar die eie sin en wil die oorhand het. Die hart van so ‘n mens is die slagveld van die geestelike rebellie van die sondige menslike natuur teen Christus. Onheilige eiewillige hartstogte en ‘n besoedelde gewete veroorsaak nie alleen geestelike lyding en pyn nie, maar dit word ook sigbaar in die uiterlike lewe wat op die einde rampspoedige gevolge kan hê in jou omgang met die mense rondom jou.

Wie daarenteen deur die bloed van Christus en die werking van die Heilige Gees ‘n goeie gewete wil behou, sal die rebellie van die eie wil en begeertes onderdruk, en sal die salige genot van innerlike vrede ontvang wat ook uiterlik sigbaar sal wees.

Laat jou dan nie lei deur jou eie wil nie. Selfs nie eens as jy, soos Saul, sê dat jy daarmee die roem en eer aan God kan gee nie. Ons harte is vol bedrog wat dikwels die eie sin en luste najaag, ook soms onder die voorwendsel dat die eer van God daardeur bedoel word.

Ons sien dit in die geskiedenis van koning Saul nadat hy opdrag van die Here ontvang het om Amalek te gaan verslaan: "Jy moet alles wat hy het, om die lewe bring. Jy mag jou oor hom nie ontferm nie. Jy moet man en vrou doodmaak, kind en suigling, bees en skaap, kameel en donkie." (1 Sam 15:3). Dan lees ons verder hoe Saul die beste van die vee uitgehou het. Toe Samuel hom daaroor konfronteer, sê Saul: "Dit is die goed wat deur die manskappe gespaar is, die mooiste kleinvee en grootvee om aan die Here u God te offer. Die res het ons van kant gemaak”( 1 Sam 15:25). Dan is daar die antwoord van God wat Hy deur Samuel aan Saul gee:  "Is brandoffers en ander diereoffers net so aanneemlik vir die Here as gehoorsaamheid aan sy bevel? Nee, gehoorsaamheid is beter as offerande, om te luister is beter as die vet van ramme. Weerspannigheid is net so erg as die sonde van waarsêery; eiesinnigheid net so erg as die bedrog van afgodery" (1 Sam 15:22-23).

"Julle gees en gedagtes moet nuut word; lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is: lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig” (Ef 4:23-24).

Salig is die man of vrou wat in waarheid mag bid: “Laat nie my wil nie, maar U wil geskied”.

-dw -

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css