Die Weg

 

Geloof is om die Onsienlike te sien

"Hy het volhard soos iemand wat die onsienlike God sien" - Hebreërs 11:27.

In die tye waarin ons leef word ons geloof in Jesus Christus van alle kante af aangeval. Die moderne mens dink mos hulle het nie hierdie geloof nodig om hulle te versterk en te vertroos nie. Hulle het genoeg sielskrag om hul eie weg te baan deur die probleme van die wêreld, genoeg middele om dreigende gevare af te weer, genoeg wysheid om hulle in verlies, teëslae en smarte te vertroos. Die mens se gees is sterk en wag net om ontgin te word. Die mens glo aan geen goddelike bestuur nie en troos hom aan die noodlot!

Maar nee! Die tyd baar dorings en alles word donkerder en donkerder. Alle vertroostinge skiet tekort en redenering help niks. Murmurering ewe min! Wat nou?

Wat is die oplossing? Nuwe vertroostinge wat op niks uitloop nie; moedeloosheid en vertwyfeling, depressie, of selfmoord?  Rampsalig is die lewe van hulle wat hul lewens ingestel het op die miskenning en die afwysing van dít wat die hart alleen kan versterk in tye van nood en leed.

Nee, die geloof is geen ydele verhaal of ‘n denkbeeldige voorstelling van die onmoontlike nie. Die geloof is niks minder nie as die aanskouing van die Onsienlike. Die geloof bied geen onsekere hoop nie, maar is ‘n vaste grond waarop ‘n mens voortbou. Die geloof is die wete op Wie ‘n mens hoop. Dit is Hy wat maak dat ons uitroep: “wie sal ons van Hom skei?” (Rom 8:35), en “wie sal vir my die hemel sluit wat Hy vir my geopen het?” (Open 3:7). Die geloof is om te verklaar en niks anders te doen as te verklaar: “Christus is in my en ek in Hom, ‘n vaste grond vir ons hoop en ‘n bewys van die Onsigbare”.

Hulle wat die geloof nie as hul hoogste sekerheid het te midde van al die onsekerhede nie, het hul met hul geloof vergis: hulle sidder en beswyk, hulle is wanhopig ondanks hulle “geloof”, hulle leef volgens die troos van die tyd. Na alles wat God in Christus tot hul vertroosting gedoen het, vra hulle steeds: “Wat sal ek doen?” Hoe betreurenswaardig is dit nie!

Nee liewe leser, so mag en moet dit nie wees nie!  Wat baat die versekering van Jesus se liefde vir jou as jy nie wil glo nie, as jou geloof geen lewende werklikheid kan wees nie! Die geloof wat die wêreld moet oorwin (1 Joh 5:4) mag geen halwe onsekerheid bevat nie, mag nie met twyfelmoedigheid gemeng word nie, maar moet in staat wees om liggaam en siel te beskerm en te beheers.

Laat ek met niks minder te vrede wees nie as die aanskouing van die onsienlike Jesus, en dit wel deur my geloof. Amen.

D.J Kriel (Mijn Binnenkamer).

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css