Die Weg

 

Laat ons bid

"En Hy sê vir hulle: Wanneer julle bid, sê: Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word; laat u koninkryk kom; laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde" - Lukas 11:2 OAV.

Hoe baie mense het die gewoonte om die gebed van die Here net op te sê sonder om daaroor na te dink? Hulle bid dit nie! Dit kom nie werklik uit die hart uit nie, want hulle vrees dalk dat die Here hierdie gebed sal verhoor. Hulle bekommer hulle nie dat God nie daarop AMEN sê nie, alhoewel hulle self sê: “dit is waar en seker!”

Hulle sê:

 “Onse Vader” – maar wanneer bewys hulle aan Hom die eer wat Hom as Vader toekom?

wat in die hemele is” – as hulle dit glo, sou hulle dit waag om op aarde so te sondig?

“laat u Naam geheilig word” – en tog gebruik hulle sy Naam ligsinnig en sonder eerbied.

laat u koninkryk kom” – maar wil nie aan Hom onderdanig en diensbaar in Sy koninkryk wees nie.

laat u wil geskied soos in die hemel net so ook op die aarde’ – maar hou nie by hierdie woord nie en leef nie volgens die wil van God nie, want dit is die wil van God dat hulle heilig moet lewe en nie volgens hulle eie wil nie.

 “gee ons elke dag ons daaglikse brood” – maar wil hulle nie laat voed deur die hemelse brood (Christus) wat uit die hemel kom nie.

en vergeef ons ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat aan ons skuldig is” – maar helaas, wat sou van hulle word wat haat, wraak en onvergewensgesindheid in hulle omdra, as God hulle op hul woord sou neem!

en lei ons nie in versoeking nie” – maar hulle stel hulle daagliks daaraan bloot en nooi die Satan self in om hulle te verlei.

verlos ons van die Bose” – maar hulle enigste begeerte is om te voldoen aan die luste van hul vlees.

Dus liewe leser: hoe dikwels maak jy jou skuldig aan die ydele opsê van hierdie heilige gebed? Wees daarom onder die indruk van God se majesteit en genade wanneer jy tot Hom bid, sodat jou gebed uit die hart uit sal kom en God dit verhoor! Dan mag jy AMEN sê daarop!

CH von Bogatzky (1718)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css