Die Weg

 

Geloof

"Wat dit betref - as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo" – Markus 9:23 OAV.

Daar is een ding wat die vorige boodskappe in gemeen het, en dit is ons ware, allesoorheersende geloof. Daar is niks belangriker in ons lewe as ons geloof in God nie. Ons hele lewe is gebou op hierdie geloof: dit is ons geestelike oog waarmee ons kan sien wat die wêreld nie sien nie; dit verlig ons verstand en wys vir ons die pad aan, en dit wek ons hart op vir die evangelie van Jesus Christus. Hoe dit met ons geloof gesteld is, sal sigbaar word uit ons liefde vir ons medemens, ons krag tot diensbaarheid en die vrugbaarheid van ons goeie dade. Ons het die geloof onverdiend, deur die beskikking van Jesus Christus, van God ontvang (2 Pet 1:1) en hierdie geloof is op God gerig ( 1 Pet 1:21). Daarom is daar niks nodiger as dat ons ons hele lewe lank sal bid dat ons getrou en standvastig in hierdie geloof sal bly lewe nie.

Daar is niks in die hele skepping van God wat meer krag besit as die sterk hand van die geloof nie. Daarmee hou ons vas aan ons almagtige Vader in die hemel, deur die onverbreekbare band wat ons met Christus het. Die geloof oorwin die grootste hindernisse, versit berge van probleme en besit as’t ware ‘n soort van almagtigheid in hom, omdat dit van God kom. Daar is geen mag wat iets kan uitrig teen die geloof nie: "en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof" (1 Joh 5:4 OAV). 

Kyk dan standvastig op na die HERE en glo met alle eenvoudigheid van hart. Sy weë met sy kinders is ondeurgrondelik, maar uiteindelik sal al ons smart en stryd ‘n heerlike en geseënde einde hê omdat God ons lewe deur sy almagtige wysheid bestuur.

Soos strooi nie teenstand kan bied teen die krag van vuur nie, so sal daar waar God ‘n vurige muur rondom sy volk is, die grootste krag van ons magtige vyande soos stoppels verteer word (Sag 2:5). "Welgeluksalig is die nasie wie se God die HERE is, die volk wat Hy vir Hom as erfdeel uitgekies het" ( Ps 33:12 OAV) "Deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing, gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees wat deur God belowe is, julle as die eiendom van God beseël" (Ef 1:13).

Verwerk uit: Gulden Schat van CH von Bogatzky (in 1841 na Nederlands vertaal deur GW Stegmann).
Oorspronklike titel: “Güldenes Schatzkästlein der Kinder Gottes(1718).

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css